KADOC_Banners reizende tentoonsteling
welzijn & zorg

Mobiele expo: 'Vele handen'

Zorg en samenleving in heden en verleden

Zorg is alomtegenwoordig in onze samenleving. We komen er allemaal mee in aanraking. Maar hoe liggen de verhoudingen in de zorgverlening? Moet ik eerst zelf in mijn zorg voorzien? Wanneer en in welke mate kan ik beroep doen op mijn omgeving, op professionelen uit de zorg- en welzijnssector of op de overheid? Deze vragen zijn niet nieuw. 

De mobiele expo ‘Vele handen’ gaat samen met de bezoeker op zoek naar gelijkenissen en verschillen tussen vroeger en nu. Na een inleidend paneel belichten vijf banners evenveel thema’s: armoede en de samenwerking tussen openbare en private voorzieningen, verslaving en verantwoordelijkheid, de professionalisering van de zorg, het recht op maatschappelijke dienstverlening en de rol van de mantelzorger. 
De tentoonstelling doet professionelen én vrijwilligers, patiënten én hun families, zorgverleners én zorgontvangers stilstaan bij hun rol en die van de samenleving. Ze maakt hen bewust van hun positie en doet hen nadenken over de al dan niet vanzelfsprekendheid ervan. De expo kan makkelijk in zorgvoorzieningen en opleidingscentra worden opgesteld. Alle info over de omvang en de ontleningsvoorwaarden kunt u vinden op www.kadoc.kuleuven.be/velehanden