welzijn & zorg

Nieuwe website: Statistiek Vlaanderen

Cijfers over mensen die werken en wonen in Vlaanderen

Op de gloednieuwe website Statistiek Vlaanderen vind je alle openbare statistieken van de Vlaamse overheid: meer dan 250 cijferreeksen over de mensen die wonen en werken in Vlaanderen, over de Vlaamse economie en omgeving en over de plaats van Vlaanderen in de wereld. 

De statistieken worden doorlopend up to date gehouden en op een toegankelijke manier voorgesteld voor het brede publiek, met doorverwijzing naar de brongegevens voor de meer gespecialiseerde gebruiker. Bij dit alles staan de criteria van kwaliteit, relevantie en onafhankelijkheid centraal, zoals voorgeschreven door de wettelijke bepalingen en internationale principes over openbare statistieken.

Specifiek voor zorg en welzijn, zijn er themapagina's over gezondheid en welzijn, armoede, sociale samenhang en zorg. 

Benieuwd? Neem eens een kijkje op www.statistiekvlaanderen.be