welzijn & zorg

Offline + online = de toekomst

Blended hulp in de kijker
28.05.2019
Foto's
Stephan Vanfleteren

Er bestaat nog heel wat wantrouwen tegen technologische innovaties in zorg en welzijn. Nochtans hebben veel nieuwe initiatieven heel wat potentieel. Zelden zijn ze een vervanging of een alternatief voor persoonlijk contact, des te vaker een aanvulling, bijvoorbeeld op momenten of plaatsen waar persoonlijk contact niet mogelijk is. 

Eigenlijk zijn er nauwelijks doelgroepen die geen baat zouden kunnen hebben bij blended hulp, zoals de combinatie van onlinehulp en persoonlijke contacten met hulpverleners genoemd wordt. Het verlaagt drempels, biedt meer continuïteit, zorgt voor een betere aanpak van langdurige problemen. Apps en chathulp kunnen uitkomst bieden bij het overbruggen van wachttijden in de zorg. Communiceren via een beeldscherm kan zorgvragers een gevoel van veiligheid en discretie geven, wat zeker een pluspunt is bij zorgvragen die delicaat liggen. 
Zo startte Stop it Now! twee jaar geleden met een telefonische hulplijn voor mensen die worstelen met pedofiele gevoelens. De drempel van een anonieme hulplijn is op zich vrij laag, maar voor dit onderwerp voor sommigen toch nog te hoog. Mensen geven aan meer controle te ervaren als ze contact opnemen via een chatlijn, en daarom start Stop it Now! dit jaar ook met onlinehulp.  
CKG De Schommel is volop bezig met de ontwikkeling van een app die antwoord moet bieden op de nood aan meer preventieve opvoedingsondersteuning en de lange wachtlijsten. Ouders zullen er een onlinedagboek in kunnen bijhouden en ervaringen met elkaar delen op een forum, onder toeziend oog van professionele hulpverleners. 
Het team verslavingszorg van Psychiatrisch Centrum Heilig Hart in Ieper zette de T.O.P.-computertraining op poten. T.O.P. staat voor Training Onbewuste Processen en helpt mensen met een alcoholverslaving automatische hersenprocessen te herprogrammeren, zodat hun gedachten niet meer vanzelf naar alcohol gaan. De perfecte aanvulling voor ambulante patiënten die thuis ook aan de oplossing van hun probleem willen doorwerken. 
Nu een steeds groter deel van ons leven zich online afspeelt, kunnen zorg en welzijn daarin duidelijk niet achterblijven. Onlinehulp zal nooit persoonlijk contact vervangen, maar beide zullen mekaar in de toekomst steeds meer aanvullen om samen te vloeien in een totaalbehandeling.