welzijn & zorg

Oproep: circulaire zorg

Werk jij in de brede zorgsector? (Ziekenhuizen, rusthuizen, zorginstellingen, producenten van medisch materiaal...) Wil jij systematisch circulaire principes implementeren in de zorg? (Hersterilisatie, circulair aankopen, wasbaar linnen...) Wil jij dit waarmaken in een (breed) partnerschap? Dan kom jij in aanmerking voor de subsidieoproep om tot 100.000 euro te ontvangen.

Vlaanderen Circulair lanceert een projectoproep om innovatieve projecten in de circulaire zorg te ondersteunen. Minister van Omgeving Zuhal Demir (gesteund door viceminister-president Hilde Crevits) maakte hiervoor 2.000.000 euro vrij. De call sluit af op 29 september 2023 - 12u 's middags.

Vlaanderen Circulair/OVAM nodigen partnerschappen van lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen en organisaties uit om experimenteer-, demonstratie- en disseminatieprojecten in te dienen, die zich focussen op het verminderen van materiaalgebruik in de (medische) verzorging. 

Voor wie?
Voor (partnerschappen van) lokale overheden, (sociale) ondernemingen, onderzoeksinstellingen en organisaties. Een divers samengesteld partnerschap is sterk aanbevolen. Samenwerking tussen de relevante partners in de waardenketen, met goede afspraken in taken en rollen, draagt bij tot het welslagen van een circulair project.
Diverse actoren kunnen de randvoorwaarden in het proces ondersteunen met expertise en onderzoek, in vergunningen en beleid, in sensibilisering en kennisdeling of via financiering, garanties en verzekeringen.  
De oproepers zoeken partnerschappen die samenwerken, kennis opbouwen en delen rond de circulaire businessmodellen in de zorg. 
Indienen vanuit een rechtspersoonsvorm (vzw, bvba...) is sterk aan te raden. Voor het partnerschap wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met alle partners voor de looptijd van het project.

Voor welke projecten?
Binnen de zorgsector is er een aanzienlijk potentieel aan on-geteste businessmodellen die nog niet volledig benut worden. Het toenemende gebruik van medisch materiaal, zowel voor verzorging als ingrepen, leidt tot een evenredige toename van afval. Dit benadrukt de dringende noodzaak om stappen te zetten richting een circulaire aanpak. Projecten die gericht zijn op een systemische benadering om het gebruik van herbruikbaar materiaal in de (medische) zorg te bevorderen, komen in aanmerking voor subsidie. De focus ligt op het verminderen van materiaalgebruik in de zorgsector. Dit omvat het stimuleren van innovatieve businessmodellen die gericht zijn op het hergebruik van materialen, het implementeren van duurzame productieprocessen en het bevorderen van herstelbare medische apparatuur. Circulaire businessmodellen zoals as-a-service, herbruikbaar verzorgingsmateriaal, wasbaar linnen, andere verpakking, (her-)sterilisatie, circulair aankopen, … zijn mogelijke alternatieven.

Om een effectieve implementatie te garanderen, is het essentieel om deze circulaire benaderingen grondig te testen, specifiek afgestemd op de zorgsector. Het is duidelijk dat de sector dit niet alleen kan bereiken; het vereist de betrokkenheid van verschillende belanghebbenden, waaronder logistieke partners, verwerkingsbedrijven, onderzoeksinstellingen en producenten. Het is noodzakelijk om samen te werken en gezamenlijk aan de slag te gaan.  Een projectmatige aanpak is cruciaal om deze veranderingen effectief te implementeren. Door een gestructureerde projectaanpak te volgen, kunnen de verschillende aspecten van de circulaire transitie in de zorgsector op een gecoördineerde en efficiënte manier worden aangepakt. We moeten echter ook rekening houden met de bestaande druk op de zorgsector. Het vraagt tijd en middelen om structurele veranderingen te realiseren. We moeten een start maken met een systemische aanpak om de zorgsector duurzamer te maken.

Lees voor meer details, kenmerken, timing en bedragen de website van Vlaanderen Circulair.