welzijn & zorg

Stek-werking maakt mensen in kwetsbare positie weerbaar

1,5 miljoen euro voor uitbreiding Stek-werking

Vlaams minister voor Armoedebestrijding Wouter Beke trekt 1,5 miljoen euro uit voor de Stek-projecten. Deze projecten willen mensen in een kwetsbare positie proactief de weg wijzen naar hulp- en dienstverlening en hen uit hun sociaal isolement halen.

Hulp- en dienstverlening vertrekt nog te vaak vanuit de veronderstelling dat een persoon op een bepaald moment met een vraag of probleem te maken heeft en daarvoor dan een bepaalde dienst contacteert om de hulp te krijgen die nodig is. De realiteit, zeker bij mensen in een kwetsbare positie, is echter heel anders. Mensen zijn zich niet altijd bewust van het feit dat er een oplossing kan zijn voor hun vraag. Ze kennen het hulp- en dienstverleningslandschap onvoldoende. Ze voelen een zekere schaamte om hun vraag te stellen of hebben minder goede ervaringen met diensten, waardoor ze niet geneigd zijn om er nog eens beroep op te doen. 
Een aantal cijfers spreken in dat verband voor zich: 
amper 13,32 procent van budgetmeterklanten neemt de minimumlevering gas op
65 procent van de rechthebbenden vraagt het leefloon niet aan
slechts 41 procent van de potentiële rechthebbenden neemt de Vlaamse huurpremie op.
 
De Stek wil mensen in een kwetsbare positie versterken. Het gaat hier over een lokale ontmoetingsruimte in de buurt, waar deze mensen op een laagdrempelige manier terechtkunnen. Vier functies staan daarbij centraal:
De ontmoetingsfunctie
In een Stek leren bezoekers nieuwe mensen kennen. Het versterken van hun netwerk is belangrijk omdat ze op die manier vaak beter hun problemen de baas kunnen. Wie elkaar kent, helpt elkaar al eens. Bovendien zorgt het ervoor dat bezoekers zowel hun individuele als hun collectieve belangen beter kunnen behartigen, ook als het over sociale bescherming gaat.
De doorverwijsfunctie 
Een Stek bereikt diverse groepen bij wie ruis zit op de relatie met de individuele hulp- en dienstverlening. De meerwaarde van de Stek bestaat erin dat de verschillende partners die bij de Stek actief betrokken zijn naar elkaars aanbod kunnen toeleiden.  
De vormingsfunctie 
De Stek is de ideale omgeving om nieuwe kennis op te doen, vaardigheden te ontwikkelen of inzichten te verwerven zonder aan strakke schoolse regels gebonden te zijn. Bezoekers verwerven er allerhande kennis en vaardigheden waardoor ze individueel en collectief weerbaarder worden, sterker in het leven staan en een betekenisvolle democratische bijdrage kunnen leveren met het oog op meer en betere sociale bescherming voor iedereen.  
De politiserende functie 
‘Politiseren’ betekent dat de Stek haar bezoekers informeert over het grondrecht sociale bescherming en de maatschappelijke context er rond. Binnen een Stek gaat men daarnaast ook het publieke debat aan over het bestaan van drempels en ijvert men bij beleidsmakers voor meer en betere sociale bescherming.
Wouter Beke, Vlaams minister van Armoedebestrijding: “Vandaag is er al op enkele plaatsen een Stek-werking. We willen dit nu fors uitbreiden. Daarom investeer ik 1,5 miljoen euro. Zo kunnen we 16 bijkomende initiatieven laten starten. Armoede en uitsluiting zijn complexe fenomenen. Als we ervoor zorgen dat mensen gewoon al zouden krijgen waar ze recht op hebben, is al een belangrijke stap gezet. Vaak is de sociale bescherming er, alleen de vlotte toegang ontbreekt. Met deze projecten willen we die barrière doorbreken.”
Het zijn de 8 regionale instituten van de sector Samenlevingsopbouw die deze werking zullen opzetten, samen met de lokale besturen, en daarvoor elk individueel ook subsidie krijgen.