dossier

Stop It Now!

Bij kindermisbruik leeft iedereen mee met de slachtoffers en hun naasten. Voor naasten van plegers komt dit misbruik ook hard aan. Zij krijgen helaas vaak minder medeleven. Stop it Now! zette voor hen het naastenproject op, waar ze steun kunnen vinden bij lotgenoten en professionals. In de lotgenotengroep leren ze grenzen afbakenen en voor zichzelf zorgen. Voor potentiële daders is er I.T.E.R.: door preventieve therapie vermijden ze dat er nieuwe slachtoffers vallen. Je leest alles over Stop It Now! en I.T.E.R. in dit dossier.