welzijn & zorg

Topvrouw Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is Overheidsmanager van het Jaar

28.01.2020
Foto's
Sigrid Spinnox

Karine Moykens, secretaris-generaal van het Vlaamse Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), krijgt de prijs van Overheidsmanager van het Jaar 2019. Zij is daarmee de 4de vrouw die deze erkenning krijgt in de 24 jaar dat de prijs wordt toegekend.

Karine Moykens wordt geprezen voor de manier waarop ze de grote veranderingsprojecten in haar organisatie succesvol heeft geleid.  Het Departement WVG kende begin 2015 een grondige verandering door de komst van de voormalige federale dienst Justitiehuizen en een fusie met Zorginspectie.  Daardoor breidde het aantal bevoegdheden van het Departement WVG gevoelig uit. Met de overheveling van de Justitiehuizen (meer dan 600 personeelsleden) en de integratie van Zorginspectie (100 personeelsleden) groeide het Departement WVG in één klap van een 200-tal medewerkers naar meer dan 1000. Ook het budget werd nagenoeg verviervoudigd. Met een ongebreideld enthousiasme en overtuigd van de meerwaarde van elk van de opdrachten, bracht ze verschillende organisatieculturen samen en bouwde aan een heel nieuw departement. Daarbij toonde Karine Moykens vooral veel aandacht voor het welkom heten van de nieuwe medewerkers en het uitzetten van een gemeenschappelijke vlag, met nieuwe missie, visie en waarden en een baseline ‘zorgzaam samenleven’. De constructieve samenwerking met de vakorganisaties en met de federale overheid getuigen van haar sterke kwaliteiten als bruggenbouwer.  
 
Persoonlijke betrokkenheid
Karine Moykens wordt nu in de bloemetjes gezet door de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB), verkozen om haar inzet voor de integratie van verschillende organisatieculturen. Ze biedt altijd een luisterend oor en is zichtbaar persoonlijk betrokken in de omgang met het personeel, tot grote tevredenheid van de betrokken personeelsleden zelf. Ze stelt zich op als een bruggenbouwer, die samenwerking binnen het eigen beleidsdomein en over de beleidsdomeinen heen aanmoedigt en zich inzet voor vernieuwing. Ze denkt op langere termijn en richt de strategie daarop, en haar politieke ervaring en sensitiviteit zet ze ten volle in voor de Vlaamse overheid en daarbuiten. 

Karine Moykens: “Ik zie in de prijs vooral waardering voor het geleverde werk, en dat is de verdienste van velen, ook van mijn deskundige en hardwerkende medewerkers die een groot engagement hebben naar hun werk. Als overheidsmanager mag ik het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leiden, met zijn ruim 1.000 gedreven medewerkers, binnen de grote overheidsorganisatie van de Vlaamse overheid. En net als elke andere CEO, moet ook ik doelstellingen behalen en winst maken, geen financiële weliswaar, wel maatschappelijke winst. Ons werk moet een meerwaarde zijn voor de samenleving, voor de burger. En dat ik dát net kan doen in het domein van welzijn en gezondheid enerzijds en het Vlaamse justitiebeleid anderzijds maakt mij trots en gelukkig. Ik wil vooral blijven inzetten op het belichten en vertegenwoordigen van wat de overheid kan moet zijn: een baken van vertrouwen in een wereld van verandering.”

Civil servant
Civil servant zijn zit Karine Moykens (1964) in het bloed. Ze legde een uitgebreid parcours af, zowel in een ambtelijke als in een politieke omgeving. Sinds 1992 is ze als ambtenaar actief in het domein van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Van 2004 tot 2013 werkte ze als (adjunct)kabinetschef voor verschillende ministers. Sinds 2014 is ze secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Ze is lid van het Voorzitterscollege, het overkoepelende managementorgaan dat de administraties van de Vlaamse overheid aanstuurt en ook de afstemming met de het politieke niveau  verzorgt. Daarnaast is ze bestuurder van het Festival van Vlaanderen en Historische Steden en van de Participatiemaatschappij Vlaanderen. Ze vertegenwoordigt Vlaanderen als bestuurslid van vzw Smals, actief in de ICT-sector voor de overheidsdiensten. Ze studeerde klassieke filologie aan de UGent.