welzijn & zorg

Verdriet delen helpt

Lotgenotengroepen na een ongeval
23.10.2020
Foto's
Belga Image / Pieter Van Eenoge

Na een ongeval kan het leven alle glans verliezen. Voor de slachtoffers en hun naasten, maar ook voor veroorzakers. Naast professionele hulp kan het delen van ervaringen helpen bij de verwerking. Lotgenoten met een gelijkaardig verhaal kunnen elkaar beter begrijpen dan wie ook. Weliswaar zet de lotgenotengroepen voor betrokkenen van een verkeersongeval op een rij.

Ouders van Verongelukte Kinderen – SAVE vzw

Deze vzw wil begeleiding, hulp en ondersteuning bieden aan families die een kind verloren in een verkeersongeval. Ook wil ze de opvang van nabestaanden van verkeersslachtoffers verbeteren. Daarnaast wil Ouders van Verongelukte Kinderen – SAVE vzw (OVK) ervoor zorgen dat elk familielid van een (jong) verkeersslachtoffer kan rekenen op menswaardige en efficiënte hulp, onmiddellijk na het ongeval en in de dagen, maanden en jaren daarna. De vzw sensibiliseert ook over veiliger verkeer. 

De lotgenotenbeweging van OVK is het hart van de vzw, die in 1993 ontstond vanuit de hartenkreet van een aantal ouders die een kind verloren in het verkeer. De vzw groeide uit tot een organisatie met een team lotgenoten in elke provincie en heeft sinds haar ontstaan al meer dan 2.000 nabestaanden bijgestaan en met elkaar in contact gebracht. 

Sedert de oprichting is OVK onder meer lid van het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid, het overlegorgaan van de actoren binnen justitie, politie en welzijn die betrokken zijn bij de rechten van en zorg voor slachtoffers. 
www.ovk.be 

Over-Hoop

Over-Hoop is een lotgenotengroep voor jonge verkeersslachtoffers en hun ouders. De vzw staat ook open voor jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel. Op ontmoetingsdagen is er ook aandacht voor hun broers, zussen of grootouders. 

Over-Hoop is een aanspreekpunt voor jonge slachtoffers en hun ouders die hen wegwijs wil maken in het hulpaanbod. De vzw biedt ook informatie over onder meer niet-aangeboren hersenletsel, onderwijs, tewerkstelling, opvangmogelijkheden, hulpmiddelen en verzekeringen. Over-Hoop wil het onderling contact tussen de ouders, de slachtoffers en hun familie bevorderen zodat ze steun vinden bij elkaar en bij lotgenoten, en wil jonge slachtoffers stimuleren om hun sociaal isolement te doorbreken. De jongerenwerking Brain-Storm houdt zich hier vooral mee bezig door leuke activiteiten te organiseren met jonge slachtoffers. 

Initiatiefneemster Sabine Cocquyt is zelf ouder van een jong verkeersslachtoffer en raakte vanuit haar eigen ervaring en de verhalen van anderen doordrongen van de nood aan een lotgenotenwerking voor gezinnen met een jonge slachtoffers. Geïnspireerd door de lotgenotenwerking van Ouders van Verongelukte Kinderen riep ze Over-Hoop samen met zeven andere gezinnen in 2008 in het leven. 

Sabine Cocquyt schreef ook vier boeken: De stille epidemie. Leven na een verkeersongeval (2000), Over-Hoop. Jongeren met een hersenletsel na een verkeersongeval (2006), Mij overkomt het niet. Ontmoetingen met veroorzakers van verkeersongevallen (2010) en Het spijt mij. Over bemiddeling na een verkeersongeval (2019). Haar derde boek inspireerde televisiezender Eén tot de zesdelige reportagereeks Mij overkomt het niet.
www.over-hoop.be 

Even Zeer vzw

Wie ooit iemand aanreed, worstelt vaak met schaamte en schuld. Even Zeer vzw, lotgenotenvereniging voor veroorzakers van een verkeersongeval, biedt een luisterend oor. Bij Even Zeer kunnen veroorzakers met lotgenotenbuddies praten, die hun gevoelens en reacties begrijpen vanuit hun eigen ervaring. De vzw biedt ook hulp bij het vinden van mogelijke juridische of verzekeringstechnische bijstand of andere professionele hulp, zoals bemiddeling of psychosociale hulp.

Even Zeer werd in 2010 als privé-initiatief opgericht door Guido Empereur en zijn echtgenote, in overleg met zijn slachtoffer en met Sabine Cocquyt, Rondpunt vzw en Trefpunt Zelfhulp, nadat Guido in 2007 zelf een ongeval veroorzaakte. Sinds 2018 is Even Zeer een vzw die ondersteuning en een luisterend oor biedt aan iedereen in Vlaanderen.