welzijn & zorg

Vernieuwen door verbinden

Academische Werkplaats Autisme slaat brug tussen praktijk en wetenschap

De Academische Werkplaats Autisme is gloednieuw. Onderzoekers van KU Leuven en UGent slaan de handen in elkaar met mensen met autisme, hun familie en professionelen. Samen zoeken ze naar manieren om mensen met autisme beter te laten participeren in onze maatschappij. Er zijn verschillende manieren om mensen met autisme beter te laten participeren in onze maatschappij: dat kunnen preventieve maatregelen zijn, ondersteuning, begeleiding of behandeling… De Werkplaats zal deze interventies onderzoeken en evalueren en daarna worden de goede praktijken verder verspreid. 

De Werkplaats maakt deel uit van Vlaams Actieplan Autisme van Jo Vandeurzen en zal werken rond beeldvorming, vroeginterventie, transities in het leven en geestelijke gezondheid van mensen met autisme. Dit zal gebeuren door praktijk, onderzoek en beleid dichter bij elkaar te brengen. 
Vandaag lanceert de Werkplaats een oproep aan organisaties om hun goede praktijken wetenschappelijk te laten evalueren. Ze willen zicht krijgen op wat werkt en voor wie. Welke ingrepen vergroten effectief de participatiekansen van mensen met autisme? Wat draagt bij aan hun levenskwaliteit? Wat kan drempels wegnemen om deel te nemen aan de maatschappij? 
Dus: nam jouw organisatie al maatregelen die de participatiekansen van mensen met autisme vergroten? Of ken je interventies uit het buitenland die interessant kunnen zijn voor de doelgroep van jouw organisatie? Neem dan contact op met de Academische Werkplaats Autisme om jouw project voor te stellen. Misschien kan jouw organisatie daarna aan de slag met de Werkplaats om de werking te onderbouwen en te verbeteren. 
Projecten indienen kan tot 15 februari 2019. 
www.academischewerkplaatsautisme.be