welzijn & zorg

Vlaming toont meer appreciatie voor de natuur tijdens coronacrisis

Onderzoek Universiteit Antwerpen

Tijdens de coronacrisis gaan de meeste Vlamingen vaker de natuur in en ervaren ze de natuur ook positiever dan daarvoor. Dat blijkt uit een grootschalige bevraging van de Universiteit Antwerpen. Na een natuurbezoek voelen we ons fitter, positiever, meer ontspannen, gelukkiger, minder angstig en minder kwetsbaar.

In april lanceerde de leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving van de UAntwerpen een enquête over de natuurbeleving tijdens coronatijden. 11.352 respondenten vulden de bevraging in.
Bijna alle respondenten (95,1 procent) gaan tijdens de coronacrisis de natuur in. Bijna 60 procent daarvan doet dit momenteel vaker dan voor de coronacrisis, de belangrijkste reden daarvoor is dat ze meer tijd hebben. Daarnaast is het een alternatief voor binnen zitten en een manier om te kunnen bewegen. Van de mensen die de natuur niet opzoeken, geeft 31,4 procent aan dat niet te doen omdat het te druk is, 19,5 procent is bang voor een coronabesmetting.
Ruim de helft van de respondenten die de natuur opzoekt, ervaart de natuur nu positiever dan voor corona. 88,2 procent is dankbaar voor het alternatief voor het binnen zitten, 42,4 procent is positiever omdat ze langer naar buiten kunnen. Bij de resultaten valt wel op dat hogeropgeleiden de natuur positiever inschatten.
Meer mensen vinden de natuur belangrijk voor de gezondheid. Voor corona achtte 30 procent de natuur "heel belangrijk", tijdens de crisis is dat bijna 50 procent. Tussen de 85 en 90 procent voelt zich na een natuurbezoek fitter, positiever, ontspannen, energieker, blijer of gelukkiger, minder angstig en minder kwetsbaar.
Om de evolutie van de natuurbeleving te meten, organiseert de UAntwerpen binnenkort een vervolgbevraging. In de eerste bevraging waren kwetsbare groepen duidelijk ondergerepresenteerd bij de respondenten, daarom zullen de onderzoekers proberen deze mensen via andere kanalen beter te bereiken.

>> In de editie van juni 2020 publiceerde Weliswaar al een artikel over de invloed van natuur op welzijn en gezondheid.  

(Bron: Belga)