welzijn & zorg

Vrijwilligerswerk werkt

1.02.2019
Foto's
Stephan Vanfleteren

In Vlaanderen zijn meer dan 750.000 vrijwilligers actief. Een cijfer dat misschien verbaast, want ze zijn niet altijd even zichtbaar. Achter de schermen werken ze mee aan een warme en solidaire samenleving. Ze zijn het cement van de maatschappij, zeker op lokaal vlak waar ze vaak heel wat betekenen voor steden en gemeenten. 

Er is ook een duidelijke link tussen vrijwilligerswerk en de vermaatschappelijking van de zorg waar de laatste jaren veel voor geijverd wordt. Vrijwilligers zijn een helpende hand in zoveel voorzieningen in de zorg- en welzijnssector. Ze worden daar erg gewaardeerd, maar we moeten opletten dat we hen daar niet te vanzelfsprekend gaan vinden. 
Onderzoek aan de Universiteit Gent wijst uit dat de overgrote meerderheid van de vrijwilligers zich engageert uit naastenliefde. Maar liefst 96% zegt zich in te zetten voor maatschappelijk belang. Maar die naastenliefde alleen volstaat niet. Geslaagd vrijwilligerswerk vereist ook dat er aan een aantal randvoorwaarden voldaan is. Een goede verzekering bijvoorbeeld. Eva Hambach van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk roept alle organisaties die met vrijwilligers werken om hun verzekeringspolis eens van onder het stof te halen en te controleren of deze nog up to date is. Organisaties zijn immers dynamisch, en noden veranderen. Je wil het niet meemaken dat een vrijwilliger tijdens zijn werk een ongeval krijgt en achteraf niet verzekerd blijkt… 
Daarnaast vestigt Hambach ook graag de aandacht op competenties die vrijwilligers opdoen: soft skills als persoonlijke communicatie en andere sociale vaardigheden. Bij Dokters van de Wereld doen vrijwilligers zelfs ervaring op in leiderschap, door een team van meer dan honderd vrijwilligers te coachen. Het Steunpunt en Dokters van de Wereld stappen dan binnenkort ook samen in een project met dat ijvert voor meer aandacht voor de competenties van vrijwilligers als opstap naar een (nieuwe) betaalde job. 
De Week van de Vrijwilliger (23 februari tot 3 maart) staat dit jaar dan ook in het teken van talenten en competenties. Met de slogan ‘Vrijwilligers, supertalenten!’ zetten ze de vrijwilligers graag in de bloemetjes. Wil jij graag de vrijwilligers in jouw omgeving bedanken? Kijk dan op www.vrijwilligersweek.be.
Want vrijwilligerswerk werkt.