welzijn & zorg

Waarom is het fijn wonen in een zorgzame buurt?

In een zorgzame buurt is de professionele zorg afgestemd op een netwerk van buren en kennissen. Hierdoor kunnen mensen comfortabel in hun eigen woning of vertrouwde buurt blijven wonen. Jong en oud kennen en helpen elkaar in een zorgzame buurt, waar voorzieningen en diensten voor iedereen toegankelijk zijn. Een zorgzame buurt volgt geen vast model, maar biedt een vernieuwde blik op de buurt die ernaar streeft om de sociale cohesie te versterken en de levenskwaliteit van alle bewoners te verbeteren. Door samen te werken en elkaar te ondersteunen, dragen Zorgzame Buurten bij aan een betere leefomgeving waarin iedereen zich thuis voelt.

Momenteel lopen er 132 zorgzame buurtprojecten in Vlaanderen en Brussel. Van 1 maart 2022 tot en met 29 februari 2024 zijn deze projecten aan de slag in hun buurt. Gedurende de hele looptijd worden ze ondersteund in hun werking via vormingen en coaching zodat ze tijdens deze twee jaar een stevig fundament kunnen uitbouwen. Vanaf 1 maart gaan ze verder aan de slag, op eigen benen.
Onderzoekers volgen de projecten mee op; in het voorjaar van 2024 zullen ze beleidsaanbevelingen geven aan de Vlaamse overheid. Daarnaast stellen ze ook een toolbox op waarmee startende zorgzame buurten aan de slag zullen kunnen gaan.

Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Zorg: “We zien Zorgzame Buurten als een onmisbaar puzzelstuk om tot geïntegreerde zorg te komen en in te zetten op het creëren van sociale cohesie en sociale netwerken in een wijk. Hierdoor creëren we voelsprieten die sneller kunnen detecteren of er mensen zijn die nood hebben aan professionele hulp. Daarnaast willen we ook mantelzorgers er meer ondersteunen. We zetten in op een betere samenwerking tussen welzijns- en zorgpartners en andere organisaties om op die manier tot een betere preventie en hulpverlening te komen.”

Op 22 april 2024 organiseert het Departement Zorg een symposium waarop de ervaringen van de 132 projecten, de bevindingen van de coaches en de beleidsaanbevelingen en toolbox van de onderzoekers centraal zullen staan. Naast zorgorganisaties en -professionals en lokale besturen zijn ook organisaties uit andere domeinen, zoals de socio-culturele sector, jeugdsector, huisvesting, omgeving... van harte welkom. In een Zorgzame Buurt is immers een samenspel nodig van partners uit verschillende domeinen.

Vandaag start een online campagne om meer mensen warm te maken voor een zorgzame buurt. 

Zin om zelf een Zorgzame Buurt te starten? Je vindt heel wat inspiratie op www.zorgzamebuurten.be. Je maakt er kennis met de bestaande projecten en vindt er geordend leesmateriaal voor beginners en gevorderden tot inspirerende video’s en verhalen.