welzijn & zorg

'We vullen een leemte in de wereld van armoedebestrijding'

Het Vonkje in Beringen wordt steeds diverser
26.05.2023
Foto's
Jan Locus

Het Vonkje werd recent erkend als vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. “Wij bereiken vooral mensen met een migratieachtergrond. Het is fijn dat we verder kunnen groeien en onze expertise delen met andere organisaties”, vertelt voorzitter Hüseyin Aydinli.

Hoe is Het Vonkje ontstaan?

Hüseyin Aydinli: “Onze vereniging is ontstaan in de schoot van de Unie van actieve Verenigingen, een landelijke federatie die verschillende culturele gemeenschappen in Vlaanderen verenigt. Een tiental jaar geleden kregen we steeds vaker signalen over de armoedeproblematiek bij onze achterban. Aanvankelijk werd een werkgroep opgestart, die uitgroeide tot een aparte vereniging, vzw Het Vonkje. Onze leden hebben allemaal ervaring met armoede en diversiteit. We proberen mensen op een laagdrempelige manier samen te brengen – onder meer met ons Moedercafé – en vanuit die ontmoeting werken we aan emancipatie en versterking.”

Jullie werken met een divers publiek. Welke invloed heeft dat op jullie werking?

“Aanvankelijk bereikten we vooral mensen met een Turkse migratieachtergrond, maar de laatste jaren wordt de doelgroep diverser. Ik denk niet dat onze aanpak anders is dan bij de andere verenigingen, maar we vullen wel een leemte binnen de wereld van armoedebestrijding. Door onze activiteiten bouwen we expertise op rond het werken met onze doelgroep, die we graag willen delen met de andere verenigingen.”

Hoe wegen jullie op het beleid en het maatschappelijke debat?

“We worden ondersteund door het Netwerk tegen Armoede om op alle niveaus te wegen op het beleid. Maar we proberen ook op lokaal niveau ons steentje bij te dragen. Zo hebben we – samen met andere organisaties – in de stad Beringen een structureel overlegplatform rond armoedebestrijding opgericht. We organiseren bijvoorbeeld met ervaringsdeskundigen vormingen voor OCMW-medewerkers rond de noden van onze doelgroep. En samen met partnerorganisaties werken we regelmatig projecten uit die leiden tot vormingen, publicaties en werkinstrumenten.”

Wat hebben jullie al verwezenlijkt?

“We geven onze leden heel vaak de kans om hun stem te laten horen, maar we proberen mensen in armoede ook uit hun isolement te halen. Tijdens de coronalockdowns waren huisbezoeken helaas niet mogelijk, maar toen organiseerden onze vrijwilligers stoepgesprekken. Ook bij de vaccinatiecampagne hebben we veel begeleiding geboden. En we organiseren regelmatig uitstappen, zoals een dagje naar Brugge. Dan laten we onze vrijwilligers zoveel mogelijk alles zelf uitstippelen, zodat ze meer op eigen benen kunnen staan. Verantwoordelijkheid en betrokkenheid staan centraal.”

Hoe zien jullie de toekomst van Het Vonkje?

“We zijn nu een erkende en gesubsidieerde vzw, dus de eerste prioriteit is het aanwerven van personeel. Ik hoop dat we ons aanbod kunnen vergroten en het beleid nog meer kunnen beïnvloeden. En ook nog meer verantwoordelijkheid geven aan onze doelgroep.”