Wegwijzers in beroepsgeheim

Aan de slag in jouw organisatie

Heeft mijn administratief medewerker eigenlijk beroepsgeheim? Kunnen mijn collega’s gegevens delen op een cliëntoverleg? En op een casusoverleg? Wanneer moet ik iets melden aan het parket? Deze vragen leven in het werkveld. Tegelijkertijd beweegt er veel als het om informatiedeling gaat, zowel wetgevend als op het terrein.

Het Steunpunt WVG en het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven ontwikkelden in opdracht van het Departement WVG vijf wegwijzers die jou kunnen helpen om de juiste richting te vinden in het omgaan met vertrouwelijke gegevens, beroepsgeheim, casusoverleg… 

- Beroepen in de grijze zone: wanneer ben ik gebonden aan het beroepsgeheim? Een stappenplan brengt kleur in het soms grijze toepassingsgebied.
- Beroepsgeheim en discretieplicht: wat is het verschil? En hoe verhouden ze zich? Hoe bepaal je wie onderworpen is aan een discretieplicht? Voor welke informatie geldt een discretieplicht? Hoe verhoudt het beroepsgeheim zich t.o.v. de discretieplicht? Deze wegwijzer klaart uit met welke spelregels je rekening moet houden wanneer je onderworpen bent aan een discretieplicht.
- Samenwerking in de hulpverlening: kan ik wel samenwerken als ik gebonden ben aan het beroepsgeheim? Ja, dat kan. Maar onder bepaalde voorwaarden. Die uitzonderingen vind je terug in deze wegwijzer.
- Meldrechten en meldplichten: wanneer kan, mag of moet ik iets melden aan politie of parket? De meldrechten en -plichten helder op een rij. 
- Casusoverleg: politie, justitie en hulpverlening samen aan tafel. Wanneer kan het? En onder welke voorwaarden?

De wegwijzers zijn te vinden op www.law.kuleuven.be/isr/beroepsgeheim