welzijn & zorg

Werken in en met vertrouwen

Hoe doe je dat?

In de tekst 'Vertrouwen: een complex en kwetsbaar begrip' werkt Tomas Serrien van SAM vzw zes inzichten uit die sociale professionals kunnen helpen bij hun ethische opdracht.

Zes inzichten voor sociale professionals met een oog voor hun ethische opdracht

1. Leer kwetsbaarheid zien
Sommige cliënten laten hun kwetsbaarheid openlijk zien via hun taalgebruik of hun gedragingen. Anderen blijven zwijgzaam en verscholen. Wees daar alert voor. 

2. Besef dat je vertrouwen moet verdienen
Vertrouwen verdienen is een proces. Je bouwt vertrouwen langzaam op en je moet er steeds zorg voor dragen. De vertrouwensrelatie kan al na één slechte ervaring blijvend aangetast worden.

3. De zoektocht naar vertrouwen is wederzijds
Ook jij hebt een veilige werkomgeving nodig. Als de cliënt jou niet vertrouwt, houdt dit risico’s voor jou in.  

4. Benader elke persoon op een unieke manier
Benader elke persoon op een unieke manier. Vertrek niet vanuit etiketten als 'de psychisch kwetsbare', 'de dakloze', 'de jongere'. Zo vermijd je vastgeroeste vooroordelen. 

5. Wees transparant over je eigen positie en mandaat
Leg duidelijk uit wat je wel of niet kan betekenen voor de cliënt. Wat is je opdracht? Heb je rapportageplicht? Waar ben je vooral niet te vertrouwen? Je intenties verduidelijken geeft houvast aan je cliënt. 

6. Leer erkenning geven aan kwetsbaarheid
Een kwetsbare persoon die naar vertrouwen zoekt, wil meestal geen advies, tenzij die er expliciet naar vraagt. Advies is dus vaak niet het eerste wat van jou verwacht wordt. Aandacht en betrokkenheid is het beste geschenk dat je kan geven. Stel vragen, luister en observeer. Er zit een enorme kracht in de stille en onopvallende aanwezigheid bij diegene die zich kwetsbaar voelt. 

Werken in vertrouwen: tips

In de videoreeks 'Verontrusting in de zorg en de hulpverlening geeft SAM-medewerker Kris Stas meer tips om in vertrouwen te werken. Je vindt deze video's op de website van SAM. 

De volledige tekst van Tomas over vertrouwen vind je ook op de website van SAM (pdf).