welzijn & zorg

Zorg dragen voor elkaar en voor de planeet

Case: De Lovie vzw
30.05.2022
Foto's
Bob Van Mol

“Een externe energiescan laten uitvoeren is best wel interessant”, zegt Sarah Beelprez van De Lovie vzw, actief in heel De Westhoek. “Een eerste stap om samen met je interne specialisten te bekijken welke de juiste keuzes zijn om je organisatie duurzamer te maken. Zonder de financiële ondersteuning hadden we dit niet meteen kunnen doen.”

De Lovie vzw heeft een heel diverse werking. Ruim 650 medewerkers ondersteunen iedere dag met veel goesting bijna 900 kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap, andere beperking of kwetsbaarheid. Van dagondersteuning en verblijf tot specifieke projecten in én met de buurt.
Die ene organisatie omvat een waaier aan werkingen én gebouwen. Een 40-tal op het prachtige kasteelpark De Lovie in Poperinge zelf en nog eens ruim 35 vestigingen in de regio. Dit is een troef, want zo kan op maat en zo inclusief mogelijk gewerkt worden. “Het is een hele uitdaging  om alles goed bij te houden en te zien bij welk gebouw welke verbeteringen kunnen aangebracht worden”, zegt Sarah Beelprez, coördinator logistieke projecten.

Zonnepanelen

Bij een kleine studie om te zien of zonnepanelen een interessante investering zouden zijn, was het antwoord redelijk snel en ontnuchterend: neen, voorlopig niet. Sarah Beelprez: “Bij veel gebouwen zijn de daken aan renovatie toe. Diverse gebouwen liggen soms heel verspreid van elkaar, in de schaduw door de vele bomen op het woonpark. Sommige gebouwen zijn ook historisch waardevol. Dat zijn factoren waar wij rekening moeten mee houden. De installatie van zonnepanelen was een te complexe en te ingrijpende maatregel.”
Toch is De Lovie vzw begin 2020 mee ingestapt in een gratis energiescan, aangeboden door het VIPA – het investeringsagentschap van de Vlaamse overheid voor de welzijns- en zorgsector – en het Vlaamse energiebedrijf (VEB). “Natuurlijk zien we er voordelen van in”, zegt Sarah. “Het is altijd goed om even een externe blik te laten werpen op je eigen infrastructuur.” Audits en scans zijn een extra tool, meent Sarah , naast de interne expertise. “Omwille van zijn eigenheid heeft De Lovie vzw een uitgebreide technische ploeg die de eigenheid en de historiek van onze gebouwen door en door kent.”
Het Vlaams Energiebedrijf ondersteunde bij het technisch gedeelte en nam een stuk van de administratie op zich, ook al vroeg de scan ook wel wat inspanningen van de organisatie zelf. Vrijblijvend is zo’n proces nooit.
De scan leverde voor de organisatie niet echt grote verrassingen op –  met tips als isoleren van daken, renoveren van poorten, deuren en ramen, vervangen van verwarmingsinstallaties… “We kennen de pijnpunten van onze gebouwen wel”, zegt Sarah. “Het is vooral een kwestie van gebrek aan werkingsmiddelen.”

Sensibilisering

Inzetten op sensibilisering is een standaard aanbeveling uit de energiescan. “Dat doen we regelmatig en voor verschillende thema’s gelinkt aan duurzaamheid, waarbij onze bewoners een voorbeeldfunctie opnemen”, knikt Sarah Beelprez. “Op een ludieke en laagdrempelige manier worden acties ondernomen, bijvoorbeeld hoe je het best afval kan sorteren, hoe je minder water kan verbruiken of hoe je voedselverlies kan tegengaan.”

Subsidies

“Doordat we een energiescan lieten uitvoeren kwamen we in aanmerking voor klimaatsubsidies van het VIPA voor energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd groter dan 5 jaar. Onder bepaalde voorwaarden betaalt VIPA tot 60% van de geraamde kostprijs terug. We hebben in twee fases een aanvraag voor 39 maatregelen ingediend, voor een investeringsbedrag van in totaal ruim 600.000 euro. Het gaat dan vooral om schrijnwerk, het vervangen van deuren, dubbel glas voor de ramen, en het isoleren van daken en muren.”

De tussenkomst van het VIPA is meer dan welkom, zegt Sarah . “Zonder de ondersteuning zouden we de investeringen veel ruimer in de tijd hebben moeten spreiden. Ons investeringsbudget staat onder druk wegens jarenlange bevriezing van de werkingsmiddelen, de inflatie en de hoge energieprijzen. We maken wel deel uit van een groepsaankoop voor gas en elektriciteit, maar moeten heel bewust en zorgzaam omspringen met de beschikbare middelen om onze kwaliteitszorg betaalbaar te houden.” Toch verdient verder inzetten op duurzaamheid alle aandacht. Organisaties worden aangespoord om een actieplan duurzaam ondernemen volledig uit te schrijven. Het thema komt hoog op de agenda van directies en organisaties.
“In onze organisatie is duurzaamheid een belangrijk thema. Zorg dragen voor anderen en zorg dragen voor onze planeet zien wij als heel sterk met elkaar verbonden. Zo is het ook verankerd in onze visie. Wij bouwen aan een organisatie die blijft zoeken, durft dromen, duurzaamheid en innovatie omarmt, en vertrouwen heeft in de toekomst.”