Zorg en industrie samen tegen corona

Centraal platform brengt nood en aanbod bij elkaar

Elke dag duiken nieuwe initiatieven op met als doel de zorgsector en de economie te ondersteunen. VLAIO (het Vlaams agentschap Innoveren en Ondernemen) ontwikkelde daarom in samenwerking met Flanders' Care een centraal platform om deze initiatieven te stroomlijnen.

Het platform werd geënt op de bestaande ‘B2Match’-tool bij het European Enterprise  Network (E.E.N.), wat meteen een Europese schaal mogelijk maakt. Het kreeg de naam  ‘Care & Industry together against CORONA’. Bedrijven en zorgactoren in heel Europa kunnen hier hun vraag/aanbod/nood online publiceren, hopelijk matchen en het gesprek met partners aangaan. Ook actoren uit onderzoek, ontwikkeling en innovatie nemen deel. Het platform focust niet enkel op urgente noden zoals mondmaskers en beschermingsmateriaal, maar ook op wat er na de coronapiek op ons afkomt. 

Nederland, Portugal, Duitsland, Griekenland, Spanje en Turkije nemen al deel, en op korte termijn worden nog meer landen verwacht. Elk aanbod van een bedrijf wordt door het betreffende land gescreend en gevalideerd vooraleer het op de tool verschijnt. Zo worden fraude en misleiding tegengegaan.

De tool staat op tot 31 december 2020, met mogelijke verlenging van een jaar.

De tool werd geselecteerd als 'best practice' door de Europese Commissie. 

Je kan het platform vinden op de site van Care and industry together