welzijn & zorg

Wij Samen

De beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in kort bestek

Wij Samen is de beknopte versie die Weliswaar maakte van de beleidsnota 2014-2019. Daarin is opgenomen waar Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen in de komende jaren werk van zal maken, samen met de departementen van het beleidsdomein WVG en samen met de hele samenleving.