Zorg voor chronisch zieken wordt hervormd

De ministers van Volksgezondheid van ons land willen de zorg voor chronisch zieken grondig hervormen. Ze willen dat dokters en zorgverleners op het terrein beter gaan samen werken om zowel de zorgkwaliteit te verbeteren als de stijgende kostprijs van de zorg voor chronisch zieken onder controle te houden.

(bron: Belga)

De ministers lanceren een oproep naar zorgverstrekkers en -organisaties om hierrond pilootprojecten in te dienen. In ons land hebben 2,5 miljoen mensen ouder dan 15 jaar een langdurige ziekte, aandoening of handicap. Bij 75-plussers heeft bijna de helft van de mensen een langdurige aandoening. Door de vergrijzing zijn er ook steeds meer patiënten die meerdere ziektes of aandoeningen tegelijk hebben.

In de nieuwe visie op zorg voor chronische patiënten die de ministers van Volksgezondheid van de federale regering en de deelstaten hebben uitgewerkt, ligt de nadruk op geïntegreerde zorg. In plaats van de zorg en hulpverlening per 'acute' ziekte aan te bieden, zullen artsen en zorgverstrekkers voor chronische patiënten meer samenwerken om een goed zorgtraject elk van hen uit te werken. "Dat zal ook de incentive om onnodige of dubbele prestaties te doen wegnemen, waardoor de middelen efficiënter worden ingezet", zegt federaal minister Maggie De Block. De bedoeling is dus om meer te doen met hetzelfde geld, al sluit minister De Block niet uit dat er meer budget gaan naar zorg voor chronische zieken. "We willen in de eerste plaats zien dat de middelen die er al zijn efficiënt besteed worden. Maar mocht blijken dat de zorgvragen zo groot zijn, dan sluit ik niets uit", zegt De Block.

Uit een enquête blijkt dat er op het terrein een groot draagvlak bestaat voor deze geïntegreerde zorg. Er is nu een oproep gedaan naar proefprojecten per kleinstedelijke regio. Bedoeling is dat de beleidsmakers en de gezondsheidssector zelf uit die projecten leren. "We moeten dit momentum benutten om samen met de verschillende overheden, de sector en zorgvragers werk te maken van geïntegreerde zorg voor iedereen met een langdurige zorg- en ondersteuningsnood", zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.