Zorginspectie nog dit jaar naar de gevangenis

Inspecties organisatie ondersteuning in de gevangenissen

Wie verdacht wordt van een misdrijf of daarvoor gestraft is, wordt de vrijheid ontnomen, maar hij of zij heeft nog steeds recht op de toegang tot hulp- en dienstverlening. Tussen 15 maart en 30 juni 2016 zal Zorginspectie nagaan in welke mate en op welke manier de opdrachten van de organisatie-ondersteuners in de gevangenissen worden uitgevoerd.

De gedetineerden in de Vlaamse gevangenissen hebben binnen hun gevangeniscontext recht op hulp– en dienstverlening zoals tewerkstelling, opleidingen, cultuur, sport… Naast de beleidscoördinator van het Departement WVG is hiervoor in elke gevangenis een organisatie-ondersteuner aanwezig om deze dienstverlening in goede banen te leiden.

Deze organisatie-ondersteuners zijn medewerkers van de CAW‘s. Tussen april en juni 2016 gaan de inspecteurs van team Welzijn op pad om na te gaan of de CAW's de organisatie ondersteuning in de gevangenissen ter harte nemen. De inspectie zal uit minimaal twee inspectiemomenten per CAW bestaan: de inspectie(s) in één of meerdere gevangenissen en vervolgens een inspectie op de zetel van het CAW.

www.zorginspectie.be