welzijn & zorg

Wie wil zorgtechnoloog worden?

Uniek in Vlaanderen: bacheloropleiding Zorgtechnologie
24.10.2017
Foto's
Bob Van Mol

In september 2015 is VIVES Hogeschool gestart met de bachelor Zorgtechnologie. En dat is uniek in Vlaanderen. Opleidingscoördinator Peter Burggraeve geeft tekst en uitleg.

Waarom zijn jullie met deze opleiding gestart?

Peter Burggraeve: “We merkten dat veel techbedrijfjes oplossingen zoeken om mensen langer thuis te houden – bepaalde robots of verlichting bijvoorbeeld – maar dat mensen daar niet altijd op zitten te wachten. Dit is de zogenaamde technology push [nieuwe technologie die geen rekening houdt met klantenbehoeften, n.v.d.r.]. En anderzijds is de apparatuur niet altijd afgestemd op de doelgroep. Zo zijn er wel 30 soorten tilliften: hoe weet een ziekenhuis of patiënt wat te kiezen? Er is dus nood aan connectie tussen de technologiesector en de eindklant, zowel professionals als patiënten. Die tussenpersonen proberen wij hier op te leiden.”

“Er zijn wel 30 soorten tilliften. Hoe weet een ziekenhuis of patiënt wat te kiezen? Een zorgtechnoloog kan advies geven.”

Is er veel interesse bij de studenten?

“We zien zeer veel interesse, vooral bij meisjes. Zij willen graag in de technologische sector werken, maar met een menselijke toets. Maar hun ouders zijn vaak een belemmerende factor: de opleiding is nieuw, er zijn nog geen concrete vacatures … Op dit moment hebben we 12 studenten per jaar, maar ik denk dat er nog veel groeimarge is. Wanneer volgend jaar de eerste studenten zullen afstuderen en op de arbeidsmarkt komen, zal de opleiding zeker groeien. We merken nu al dat we zeer veel stage-aanvragen krijgen.”

Hoe ziet de opleiding er concreet uit?

“Het is een driejarige bachelor met drie zogenaamde ‘leerlijnen’: zorg, technologie en innovatie en ondernemerschap. De vakken zijn dus erg breed: van anatomie tot basis-ICT en oplossingsgericht denken. In het eerste jaar is er ook een soort ervaringsstage, waarbij studenten de zorgsector beter leren kennen. In het tweede jaar werken ze een concreet project uit. En in hun laatste jaar lopen ze een semester stage bij een technologie- en/of zorgbedrijf.”

En welke jobs vloeien daaruit voort?

“Onze studenten kunnen terecht op verschillende plaatsen. Bij kleine technologiebedrijven bijvoorbeeld, als tussenpersoon tussen ingenieurs en klanten. Maar ook bij OCMW’s of zorginstellingen die innovatief willen werken. Of bij ziekenhuizen die de vertaalslag moeten maken van technologie naar verpleegkundigen, of om offertes op te maken voor bepaalde toestellen. Elk bedrijf zegt dat zijn toestel het beste is en het is zeker geen evidentie om al die technische fiches te ontcijferen. Als organisatie heb je dus onafhankelijk advies nodig. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Onze studenten kunnen bijvoorbeeld ook mensen met een persoonsvolgend budget adviseren: hoe kunnen zij met hun budget de beste technologie binnenhalen? Of ze kunnen mantelzorgers ondersteunen die zorgen voor een ouder met dementie, met behulp van dwaaldetectietechnologie.”