gezondheid

Bescherm Yvette

Hou griep uit je team
16.10.2017

Met de winter in aantocht staat ook het griepseizoen weer voor de deur. Net zoals vorig jaar focust de griepvaccinatiecampagne zich op zorgverleners en personeelsleden in de zorgsector: zij lopen niet alleen een groot risico om zelf griep te krijgen, maar ook om patiënten of bewoners te besmetten. Daarom is het belangrijk dat zorgverleners zich laten vaccineren en griep uit hun team houden. Want zij werken met risicopersonen die een grotere kans hebben op griepcomplicaties. Zoals Yvette, het nieuwe boegbeeld van de campagne.

Hou griep uit je team in 9 stappen

Onderzoek heeft uitgewezen dat vaccinatie bij gezondheidswerkers de beste preventieve maatregel is om ziekte en sterfte door griep te verminderen bij de risicogroepen (ouderen, zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren). Griepuitbraken in zorginstellingen worden vaak veroorzaakt door overdracht van het griepvirus van de gezondheidswerker naar de patiënt of bewoner. Daarom ontwikkelden Zorg en Gezondheid en het Leuvens Universitair Vaccinologie Centrum (LUVAC) een praktische handleiding om de vaccinatiegraad in zorginstellingen te verhogen.

9 stappen helpen zorginstellingen een succesvolle griepvaccinatiecampagne te voeren. De sleutelfactoren daarbij zijn een goede bereikbaarheid van het vaccin, educatie van het personeel, betrokkenheid van de leidinggevenden, een goede interne communicatie in de organisatie en een kleine beloning om medewerkers te stimuleren.

Dr. Geert Top, vaccinatie-expert van Zorg en Gezondheid: “Onze gezondheidsdoelstelling vaccinatie is om tegen 2020 80% van het gezondheidspersoneel te vaccineren tegen seizoensgriep. Nu laat ongeveer 1 op de 2 zich vaccineren. Met de praktische handleiding en ondersteunende materialen willen we organisaties de tools aanreiken om dat aantal op te krikken.”

Bescherm Yvette

Op www.hougriepuitjeteam.be kunnen ziekenhuizen, woonzorgcentra en andere zorgorganisaties een gratis motivatiepakket bestellen. Dat bestaat uit een folder die de misverstanden rond griep ontkracht en stickers, tafelstaanders en personaliseerbare affiches om hun antigriepengagement zichtbaar te maken in heel de organisatie. Centraal staat Yvette, omringd door de goede zorgen van verschillende zorgverleners zoals verpleegkundigen, artsen maar ook administratief personeel en schoonmaakmedewerkers. Het beeld illustreert dat gevaccineerde gezondheidswerkers bijdragen aan de bescherming van de patiënt. Dat is het principe van ringvaccinatie: hoe meer collega’s en personeelsleden zich laten inenten, hoe kleiner het risico dat de patiënt of bewoner besmet geraakt. Alleen een voldoende groepsvaccinatie heeft dus de beoogde impact.

Geef griep geen kans: laat je vaccineren in oktober/november

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Griepvirussen veranderen jaarlijks en ieder jaar opnieuw heb je kans om besmet te worden. Om te verhinderen dat je het griepvirus ook aan je omgeving doorgeeft, is het belangrijk om elk jaar een griepprik te laten zetten. Het griepvaccin wordt jaarlijks aangepast om zo goed mogelijk afgestemd te zijn op de virussen die er dat jaar circuleren. Dat geldt niet alleen voor zorgverleners, maar ook voor 65-plussers, zwangere vrouwen of mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren. De beste periode om je te laten vaccineren is vanaf nu tot en met eind november.”

Apothekers

Alle apothekers krijgen weldra een pin waarmee ze hun klanten moeten aansporen tot vaccinatie tegen griep en tegen pneumokokken. "Met de pin toont de apotheker dat hij zelf is gevaccineerd, maar ze zet ook aan tot een gesprek met de patiënt", aldus Dirk Vos van het Vlaams Apothekers Netwerk.

"Elk jaar focussen we de campagne voor griepvaccinatie op een andere doelgroep", zegt Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen. "Dit jaar zijn dat de apothekers." Een belangrijke schakel, want veel Vlamingen komen zelden bij een dokter, maar wel vaak bij hun apotheek.

De meeste apothekers laten zich vaccineren, maar toch komt ook bij hen de graad niet boven 90 procent uit. Sommige apothekers denken dat ze resistent zijn door hun veelvuldig contact met patiënten. Dat is een vals gevoel van veiligheid. Als ze griep krijgen, slaat die eens zo hard toe.

Ook angst voor de prik speelt mogelijk een rol, al is dat volgens Vos binnen enkele jaren mogelijk van de baan. "Er zijn ook manieren om oraal of via een pleister te vaccineren, maar dat is nog te duur. Wellicht laat het kantelmoment waarop de techniek goedkoper wordt niet meer zo lang op zich wachten."

Vandeurzen is zelf nog niet gevaccineerd tegen griep, maar belooft het te doen samen met de Vlaamse ambtenaren. De minister brengt in herinnering dat iedereen zijn eigen staat van vaccinatie met de identiteitskaart kan opzoeken in de databank Vitalink.