welzijn & zorg

Bijna 5000 vragen over geweld via 1712

Aantal bezoekers website 1712 verdubbeld in 1 jaar
12.05.2016

Het aantal bezoekers aan de website van 1712, de hulplijn voor vragen over of meldingen van misbruik, geweld en kindermishandeling is op 1 jaar tijd verdubbeld, van 30451 unieke bezoekers in 2014 naar 60754 bezoekers in 2015. Gemiddeld bezoeken zo’n 5000 mensen per maand de website. Dat lezen we in het 1712-jaarverslag.

De hulplijn 1712 kreeg in 2015, naast de webbezoekers, ook 4707 oproepen binnen. In totaal werden 5934 personen gemeld. Het totale aantal oproepen lag met 4.707 iets hoger dan het jaar voordien (4676). De contactnames met de hulplijn 1712 gebeuren voornamelijk telefonisch (4283), een minderheid stelt de vragen per mail (424).

Geweld tegen kinderen

Bij 3336 aangemelde personen gaat het om geweld tegen kinderen. Daarnaast is er bij 469 gemelde personen ook sprake van kindermishandeling doordat ze getuige zijn van partnergeweld. In totaal heeft 67% van de aangemelde personen te maken met kindermishandeling. Dat aantal ligt hoger dan in 2014, toen was er nog sprake van 2855 gevallen van kindermishandeling. Het overgrote deel daarvan gaat om situaties van intrafamiliale kindermishandeling (79%).

Op 6 maart lanceerde het meldpunt 1712 twee nieuwe websites gericht op kinderen en jongeren. Wie naar www.1712.be  surft, zal voortaan kunnen kiezen tussen een site voor kinderen (-13 jaar), jongeren (tussen 13 en 18) en volwassenen. Daarrond werd ook een campagne opgestart om de bekendheid nog te verhogen. Via affiches, maar ook via Facebook en andere sociaalnetwerksites, zullen ook kinderen en jongeren worden aangespoord om 1712 te bellen als ze rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd worden met geweldsituaties.

Partnergeweld en oudermis(be)handeling

Ook partnergeweld wordt gemeld: in 2015 ging het om 20 % (1109 gemelde personen). In 2014 ging het om 16,82 % van de gemelde problematieken. De problematiek van oudermisbehandeling wordt ten slotte in 3 % (215 gemelde personen) van de gevallen geregistreerd. In 2014 ging het over bijna 2%.

Hulplijn 1712

1712 is een telefonische hulplijn waar iedere burger terecht kan om te spreken over elke vorm van geweld en voor het melden van kindermishandeling. Of het nu gaat om geweld binnen of buiten het gezin , recent of lang geleden, als dader, slachtoffer of getuige, voor volwassen en kinderen, deze hulplijn is er voor hen. De hulplijn 1712 wordt bemand door hulpverleners van de centra algemeen welzijnswerk en de vertrouwenscentra kindermishandeling. Een slachtoffer of dader kan er zijn verhaal brengen, krijgt er informatie, advies, of een gerichte doorverwijzing.

1712 is elke werkdag, van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur bereikbaar.

Bellen naar 1712 is gratis en wordt niet op je telefoonrekening vermeld. Voor wie zijn verhaal liever neerschrijft, is 1712 ook per mail bereikbaar, en dit via de website www.1712.be . Dat kan uiteraard anoniem.