ouderen

De postbode als antenne

OCMW’s, gemeenten en Bpost organiseren samen enquêtes bij ouderen thuis
22.08.2016
Foto's
Bpost

De gemeente Zoersel zat met vragen over het welzijn van zijn oudere bewoners. Net als 18 andere gemeentes werkte Zoersel daarom samen met Bpost. Bij het project Bclose gaan postbodes op zoek naar antwoorden, met een vragenlijst onder de arm.

Hoe gaat het met u?

Bclose was een onverwachte, maar logische samenwerking. Kristof Janssens, OCMW-secretaris in Zoersel: “We wilden meer te weten komen over de leef- en woonsituatie van onze inwoners die ouder zijn dan tachtig. Ondanks het uitgebreide zorgaanbod vermoedden we dat er toch verdoken zorgbehoeftes bestonden. Mensen ervaren financiële drempels, kennen het bestaande aanbod nog niet of ze zijn gewoon te verlegen om hulp te vragen. Via de samenwerking met Bpost is het mogelijk om hier op een efficiënte manier zicht op te krijgen.” Jos Moons van Bpost: “Onze medewerkers kregen een gesloten vragenlijst mee. Ze observeerden enkele zaken, zoals de algemene hygiëne van de oudere en zijn woonst. De postbode is nog steeds een gekende figuur. Door de eigenheid van de job heeft hij of zij ook een groot bereik en kent hij of zij de streek en zijn inwoners. Dat zorgt ervoor dat ouderen het vaak zien zitten om deel te nemen aan de enquête.”

Mantelzorgers ondersteunen

“Maar liefst 78% van de aangeschreven ouderen nam uiteindelijk deel aan de enquête”, zegt Kristof Janssens. Dat levert interessante info op waar de gemeente nu mee aan de slag kan. “Het blijft belangrijk om ons aanbod voldoende beschikbaar en bekend te maken. Ook het aandeel van mantelzorg in de hulp blijkt van levensbelang. We willen in de toekomst dan ook volop het vrijwilligerswerk versterken en mantelzorgers verder ondersteunen. We investeren best in woongelegenheden waar de oudere dicht bij familie en vrienden kan blijven wonen, waar ook die informele zorg aanwezig is”, aldus Janssens. “Nadat de resultaten waren bekendgemaakt, nam de sociale dienst contact op met 18% van de ondervraagden die aangaven dat ze een bijkomend gesprek wensten. De meeste ouderen wensten vooral extra info. Voor hen hebben we onder andere een duidelijke brochure gemaakt.”

Binnen drie jaar plant de gemeente een herhaling van de samenwerking, zodat het duidelijk wordt hoe de situatie zich ontwikkelt en of het beleid moet worden bijgestuurd. Bpost bekijkt hoe het andere eenvoudige taken kan integreren in de postbedeling, zoals informatie verzamelen of vaststellingen doen.

Meer resultaten van de bevraging in Zoersel vind je via https://www.weliswaar.be/90-van-de-ouderen-krijgt-wekelijks-bezoek