dossier

Dossier Jeugdhulp

In 2014 zorgde het decreet Integrale Jeugdhulp voor een kleine aardverschuiving in de sector. De veranderingen werden aanvankelijk met een portie weerstand onthaald, maar na een woelige periode en wat aanpassingen blijft het concept overeind. Een groot stuk van het aanbod is rechtstreeks toegankelijk. Wie toch ingrijpende zorg nodig heeft, wordt aangemeld bij de intersectorale toegangspoort. Een jeugdhulpregisseur gaat dan op zoek naar de best mogelijke oplossing voor het kind of de jongere. In gevallen waar de nood extra hoog is, staat het Crisismeldpunt Minderjarigen paraat en houdt het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg een extra oogje in het zeil.