welzijn & zorg

De pionier: Duo for a job

Social impact bonds
23.10.2017
Foto's
Jan Locus

Het Brusselse Duo for a Job was de eerste Belgische organisatie die met social impact bonds aan de slag ging. Het project linkt werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond aan vrijwillige 50-plussers, die hun ervaring inzetten om de jongeren te begeleiden naar werk.

“We lanceerden ons pilootproject eind 2013. Zonder structurele fondsen”, herinnert oprichter Frédéric Simonart zich. “Overheden, stichtingen, private partners: allemaal vonden ze het wel een goed idee, maar niemand wilde er geld in investeren.” Tot Actiris een oproep met social impact bonds lanceerde om een project rond nieuwkomers en tewerkstelling uit te werken. Duo for a Job paste perfect in dat plaatje. De vzw sloot een contract van twee jaar met Actiris en een private financier. In 2014 startten de eerste duo’s met hulp van de social impact bonds. “Voor de evaluatie kijken we hoeveel jongeren er in het jaar na de begeleiding minstens negentig dagen hebben gewerkt. We vergelijken dat percentage met de prestaties van een groep met exact hetzelfde profiel die geen begeleiding kreeg. Omdat het laatste duo op 31 december 2016 startte, kennen we de definitieve cijfers pas eind dit jaar. Maar uit tussentijdse metingen blijkt dat de tewerkstellingsgraad van de duo’s bijna dubbel zo hoog ligt als die van de controlegroep.” Daarom besloot Actiris Duo for a Job nu al structureel te steunen. Dat gebaar opende de deur voor andere investeerders. Simonart: “Dankzij de social impact bonds hebben we een nieuwe manier van werken kunnen uittesten die nu structureel kan worden ingebed.”

www.duoforajob.be