welzijn & zorg

Familieplatform moedigt cliënten, hulpverleners en familie aan samen te werken

Familieplatform Geestelijke Gezondheid stelt werking voor in nieuwe brochure

Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid is het kennis- en uitwisselingsplatform voor meer familiereflex in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Vlaanderen. Het Familieplatform geeft een stem aan de families en de context van cliënten, en behartigt samen met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen hun belangen. Zo krijgen ook familieleden of vrienden, de naastbetrokkenen een duidelijke positie in de GGZ. Het Familieplatform licht haar werking toe in een nieuwe brochure.

De triade van cliënten, hulpverleners en familie/vrienden maakt ieders positie duidelijk. Belangrijk is de positieve samenwerking met de talrijke familieverenigingen en –organisaties in Vlaanderen die met hun sterke kennis over specifieke problematieken, rechtstreeks ondersteuning bieden aan families en naastbetrokkenen. Een nieuwe brochure illustreert de intensieve en opbouwende samenwerking tussen ervaringsdeskundigen, familieorganisaties, hulpverleners, juristen en de medewerkers van het Familieplatform. 

Met deze brochure wil het Familieplatform naastbetrokkenen informeren. Wie nauw betrokken is bij iemand met een psychische kwetsbaarheid, zit ongetwijfeld met een hoop vragen. Wat kan je doen? Wat mag, wat niet? Kan je zelf ondersteuning krijgen? Beroepsgeheim, wat houdt dat juist in, en wat betekent dat voor jou? Waar kan je terecht met vragen of klachten? In deze brochure vind je alvast een hoop antwoorden.

Daarnaast wil het platform ook samenwerking aanmoedigen. Hoe meer cliënten, familie en hulpverlener(s) samenwerken, hoe beter de cliënt geholpen wordt. Daarom is het zo belangrijk dat alle betrokken partijen het gesprek aangaan. Dat is geen twee-, maar drierichtingsverkeer. Daarom spreekt het platform niet over dialoog, maar trialoog. Hoe begin je eraan? De brochure helpt je op weg. 

Meer info vind je op de www.familieplatform.be