Goed omgaan met geld maakt gelukkig

BudgetInZicht biedt financiële educatie aan

Sinds december 2011 zijn er in Vlaanderen en Brussel elf BIZregio’s actief. BIZ, voluit BudgetInZicht, staat voor een regionaal samenwerkingsverband rond preventie van schuldoverlast. Eveline Bohez (BIZ Centraal-West-Vlaanderen) licht toe wat zo’n samenwerking concreet betekent.

BIZ Centraal-West-Vlaanderen bestaat uit CAW Centraal-West-Vlaanderen, 32 OCMW’s en drie verenigingen waar armen het woord nemen. “Wij hebben drie kerndoelstellingen”, legt Eveline Bohez uit. “We willen dat minder mensen in financiële problemen komen. Gebeurt dat toch, dan moeten ze vroegtijdig de weg naar gepaste hulpverlening vinden. Mensen die bij het CAW en het OCMW in begeleiding zijn, willen we tot slot de nodige vaardigheden bijbrengen om hun budget weer zelf in handen te nemen.”

Honger naar kennis

BIZ Centraal-West-Vlaanderen tracht die doelen op twee manieren te bereiken. Er is het jaarlijks actieplan op basis van de noden op het terrein. Dat omvat bijvoorbeeld projecten rond financiële educatie, groepstrajecten voor financieel kwetsbare cliënten, initiatieven rond ervaringsuitwisseling voor hulpverleners en andere tussenpersonen. “Verder kunnen organisaties ook met een specifieke vraag bij ons terecht, bijvoorbeeld voor een workshop rond misleidende verkooppraatjes”, vertelt Eveline Bohez. “Elke vraag wordt aan de kerndoelstellingen getoetst. Als ze daarin past en de middelen zijn voorhanden, dan gaan we samen aan de slag.”

Een blik op de site van BIZ Centraal- West-Vlaanderen leert dat heel wat vormingen zich op jongeren richten. Eveline Bohez knikt: “Wie van jongs af aan met geld leert omgaan, loopt later minder kans op financiële problemen.” Verder gaat veel aandacht naar het stimuleren van de zelfredzaamheid van cliënten in de budget- en schuldhulpverlening en naar de vraag hoe de hulpverleners daarbij kunnen helpen. Voor die hulpverleners organiseert BIZ ook lerende netwerken en intervisies. “De honger naar kennis en methodieken is groot en kan de kwaliteit van de hulpverlening alleen maar ten goede komen.”

Op elkaar afstemmen

In de vijf jaar dat haar BIZ bestaat, ziet Eveline Bohez vooruitgang in de aanpak. “Partners vinden makkelijker hun weg naar ons als ze met vragen worstelen of een idee willen opperen. BIZ werd als het ware een regionaal merk. We stemmen onze acties ook veel meer af met andere BIZ-regio’s, we wisselen ideeën uit en zetten onze schouders onder overkoepelende campagnes. Ik denk bijvoorbeeld aan de Week van het Geld.”

“BudgetInZicht werd een regionaal merk.”

BudgetInZicht is ambitieus. “Het zou mooi zijn mocht het aanbod van alle partners die met budget- en schuldhulpverlening bezig zijn – het CAW, de OCMW’s en advocaat- schuldbemiddelaars – naadloos op elkaar afgestemd raken. Zo zouden we nauw kunnen samenwerken rond de financiële zelfredzaamheid van cliënten”, droomt Eveline Bohez. “We blijven met scholen, instellingen bijzondere jeugdzorg, ouders en jeugdwerkingen actief rond het thema financiële educatie werken. Zo gaan we stap voor stap verder in de richting van een kwaliteitsvolle schuldpreventie en een toegankelijke budget- en schuldhulpverlening.”

Foto's
Bob Van Mol
Tags
134