kinderen & jongeren

Hoe starten met onlinehulp voor jongeren?

Projectoproep
22.08.2016

Organisaties die hun onlinehulpaanbod willen uitwerken, kunnen daar financiele en andere ondersteuning voor krijgen via de nieuwste oproep van Flanders' Care, het innovatieprogramma voor zorg en welzijn van de Vlaamse overheid.

Het nieuwe onlinehulpaanbod moet zich expliciet richten op de doelgroep kinderen en jongeren (tot 25 jaar). Dit wil zeggen dat het onlinehulpaanbod zich ofwel exclusief tot deze doelgroep richt ofwel dat deze doelgroep uitdrukkelijk deel uitmaakt van het onlinehulpaanbod.

De incentive bestaat uit twee luiken: een financiële ondersteuning (max. 16.000 euro per project) en een begeleidingsaanbod. Het intersectoraal aanspreekpunt onlinehulp voor welzijns- en gezondheidsorganisaties, Knooppunt-Online, staat in voor de begeleiding van de projecten.

nu richt de oproep zich tot intiatieven voor kinderen en jongeren, terwijl er in 2015 al enkele incentives voor onlinehulp in de ambulante geestelijke gezondheidszorg  zijn toegekend. Ook in 2017 en 2018 worden incentives voor onlinehulpprojecten voor andere doelgroepen, sectoren of thema’s in het vooruitzicht gesteld.

Aanvragen kunnen worden ingediend via het aanvraagformulier tot 17 oktober 2016. Enkel Vlaamse welzijns- en zorgorganisaties kunnen een aanvraag indienen via de website www.flanderscare.be .