welzijn & zorg

#jijbenteenkei

Campagne voor meer empathie en hulp, die iedereen aanbelangt

Iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met psychische kwetsbaarheid, hetzij bij zichzelf, hetzij in haar of zijn naaste omgeving. Toch blijven tegenslag en ziekte dikwijls moeilijk bespreekbaar. Ook als familielid van een psychisch kwetsbaar iemand, ervaart men het taboe of onbegrip. Vaak wordt men door de omgeving niet gezien of gehoord. Daarbij is het risico groot dat men zichzelf vergeet terwijl men voor het familielid zorgt. Terwijl steun van familieleden, vrienden, collega’s, buren ... heel belangrijk is om veerkracht te hervinden of te bewaren. 

Similes is al decennialang een veilige haven voor familieleden van psychisch kwetsbare mensen. Ze worden onthaald met informatie en ondersteuning. Wie dat wenst, kan telefonisch, via mail of in een van de 30 lokale kringen zijn of haar verhaal kwijt. Vrijwilligers staan klaar om lotgenoten te ondersteunen met raad en daad. Er wordt professioneel juridisch advies geboden. En dat alles met veel respect voor de privacy van de leden. Met ‘Jij bent een kei’ start Similes een sensibiliseringscampagne naar het grote publiek. Die loopt tot en met 15 mei 2018, de internationale dag van het gezin. Similes roept hiermee iedereen op om een KEI te zijn in er zijn voor een ander. Want het sociale weefsel van onze maatschappij mag en kan sterker. 

Zelfs de donkerste wolk heeft een zilveren randje

Similes vindt het belangrijk om ook het positieve en veerkrachtige in het licht te zetten. Een aantal van de verzamelde getuigenissen gaan over kinderen  en/of jongeren. Zij beleefden soms  harde tijden door de psychische kwetsbaarheid van zichzelf of een familielid, maar sloegen er toch in om verdriet, angst en onmacht om te buigen. Sommigen van hen zetten zich nu als ervaringsdeskundige in voor anderen. Zij weten als geen ander wat het betekent om te mogen rekenen op een luisterend oor en een troostende schouder. Anderen bepleiten structurele veranderingen bij beleidsmensen en in de hulpverlening. Ze brengen hun verhaal in scholen en zorgorganisaties.

"Ik had een moeilijke jeugd", vertelt Frédéric. "Mijn moeder en mijn zus waren psychisch ziek. Niemand stond erbij stil hoe ik me daarbij voelde. Psychische problemen moeten echt bespreekbaar worden. Ik gebruik mijn ervaring om anderen te steunen. Dat geeft me energie!"

Ook Annemie heeft het moeilijk gehad met hoe anderen omgingen met de bipolaire stoornis van haar zoon Thomas. "De ervaring leert me dat je jezelf moet beschermen tegen reacties die - wellicht onbedoeld - zeer zwaar aankomen. Deze ziekte is moeilijk te behandelen, ik ben altijd alert. Maar ik kan alleen maar vaststellen dat Thomas een positief verschil maakt in het leven van anderen. Ik ben dankbaar dat het vertrouwen dat ik mijn altijd schonk, bevestigd wordt."

Professor Dirk De Wachter zei bij de start van deze campagne dat psychiaters niet alles kunnen oplossen. "Veel moet ook 'onder mekaar' gedragen worden. Maar daarbij wil ik graag benadrukken dat ondersteunende mensen zelf ook ondersteund moeten worden. Mantelzorgers kunnen het ook allemaal niet alleen. Daarom ben ik erg blij met deze KEI-campagne."

Het KEIplan

Een psychisch kwetsbaar familielid ondersteunen is niet eenvoudig. De goede raad van Similes voor de omgeving van die zorgende is dat wel. En hoognodig. Want zelf niet gezien en begrepen worden, maakt het extra moeilijk. Daarom roept deze campagne vrienden, collega’s, werkgevers, leerkrachten, klasgenoten, buren, ... op om een KEI te worden in er zijn voor zij die altijd klaarstaan. Kleine moeite, immens verschil.

KEI staat voor Kijken, Empathie en Ingrijpen. Hou de persoon die zorg voor een kind, moeder, vader, broer of zus... met psychische problemen discreet in het oog. Check regelmatig of het allemaal echt wel lukt. Vaak cijferen mantelzorgers hun eigen behoeften weg. Laat daarnaast zien dat je er bent: oprecht luisteren of een knuffel geven is vaak al voldoende. Bied tot slot hulp aan als het te zwaar lijkt te worden. Maak samen een wandeling, pas een avond op de kinderen, zorg voor eten. Kleine dingen kunnen al een groot verschil maken. Als de situatie ondraaglijk wordt, zorg er dan voor dat professionele hulp gezocht en gevonden wordt. 

Meer info

Op www.similes.be vind je: 

- krachtige en ontroerende getuigenissen van ervaringsdeskundigen
- hoe je een KEI wordt in graag zien
- hoe je mensen die zich nu al KEIhard inzetten voor een ander kan bedanken en ondersteunen
- hoe je ook je familie, je collega's en vrienden kan stimuleren om er KEIhard voor te gaan.

www.similes.be