kinderen & jongeren

'Belang van het kind moet voorop staan bij adoptie in jeugdhulp'

26.09.2018
Foto's
Florian Van Eenoo

Het Vlaams Centrum voor Adoptie staat niet afkerig tegen het voorstel om adoptie mogelijk te maken voor een kind of jongere in de jeugdhulp die geen of een slechte band heeft met zijn biologische ouders, ook wanneer de wettelijke ouders zich verzetten. "We moeten hierbij wel omzichtig te werk gaan", zegt Ariane Van Den Berghe, afdelingshoofd van het Vlaams Centrum voor Adoptie.

"De mogelijkheid zal geval per geval moeten bekeken worden en het belang van het kind moet voorop staan", vindt Ariane Van Den Berghe, "maar voor een kleine, specifieke groep van jongeren kan dit zeker een mogelijkheid zijn."
Nico Krols, de woordvoerder van de Vlaamse minister van Welzijn, laat weten dat het kabinet samen met Kind en Gezin de conceptnota zal bekijken. 
"Het is in eerste instantie aan het parlement om het debat te voeren, ook met de betrokken actoren zoals adoptiediensten, jeugdhulp, pleegzorg, ... op het terrein", aldus de woordvoerder van de minister. "Sowieso zal uit de besprekingen een zorgzame aanpak moeten naar voren komen. We zijn bereid een eventuele parlementaire aanbeveling ter zake uit te voeren."
Jan Brocatus, van Pleegzorg Vlaanderen, zegt wat verrast te zijn door het voorstel, maar zegt dat zijn organisatie de conceptnota rustig zal bestuderen en de kwestie dan zal bespreken met de verschillende actoren: pleegouders, ouders, jongeren en pleegzorgbegeleiders, "want een en ander zal impact hebben op de samenwerking van de betrokkenen." 
"Ik heb begrepen dat er hoorzittingen komen", zegt Brocatus. "Welnu, wij zullen zeker ervoor zorgen dat we tegen die tijd onze overwegingen, bedenkingen en bezorgdheden kunnen laten horen."
Bij Jeugdhulporganisatie vzw Cachet zijn ze op de hoogte van het voorstel, de conceptnota werd een tweetal weken geleden met hen besproken. 
"Het voorstel om jongeren in de jeugdhulp te laten adopteren kan positief zijn, maar er zijn ook kanttekeningen bij te plaatsen", zegt Kris Clijsters van vzw Cachet. "Het is zeker positief voor die jongeren die het gevoel missen om bij een gezin te horen. Kinderen of jongeren naar wie de biologische ouders niet omkijken zullen ook gebaat zijn door de steun van een pleeggezin bij het maken van allerlei keuzes. Anderzijds kan de adoptie misschien ook een weg terug afsnijden. Dat horen we bij jongeren die uit de jeugdhulp weg zijn en die dan toch weer goed terechtgekomen zijn bij hun biologische ouders. Andere vraag is ook of de begeleiding en de nazorg definitief wegvallen na adoptie... Hoe dan ook is voor ons belangrijk dat de jongere zelf bevraagd wordt bij de keuze voor adoptie."

(Bron: Belga)