dossier

Naadloze Flexibele Trajecten

Naadloze Flexibele Trajecten bieden jongeren die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben een positief traject op maat aan, om hen zo later weer aansluiting te laten vinden bij de school. Ook scholen en leerkrachten die met kwetsbare jongeren werken kunnen extra ondersteund worden met een NAFT-traject, waarbij onderwijs en de welzijnssector de handen in elkaar slaan.