welzijn & zorg

Kom op tegen Kanker financiert projecten voor ouderen met kanker

Start jij een vernieuwend project in de thuiszorg of in het woonzorgcentrum?

Ben je vanuit je thuiszorgorganisatie of woonzorgcentrum op zoek naar financiering voor een project dat mensen met kanker ten goede komt? Klop dan zeker eens aan bij Kom op tegen Kanker. Kom op tegen Kanker steunt ideeën die de bestaande zorg voor mensen met kanker en hun mantelzorgers verbeteren en die bijdragen tot een betere levenskwaliteit.

Voorwaarden

- Er is een link met kanker en het project draagt bij tot een betere levenskwaliteit voor mensen met/na kanker.
- Het project speelt in op psychosociale, paramedische en/of sociale noden bij kanker.
- Het gaat om een zorg- of implementatieproject:

  • Een zorgproject brengt vernieuwing binnen de eigen instelling of regio. Het project is een aanvulling op bestaande zorg of het wil het bestaande aanbod duidelijk verbeteren. 
  • Een implementatieproject bestaat uit het actief uitrollen van een zorgaanbod, het invoeren van bewezen waardevolle innovaties. De vernieuwing moet een aanvulling zijn op het bestaande aanbod.
- Het project heeft geen commercieel doel.
- Het is relevant voor andere zorgorganisaties.
- Er mag geen andere (reguliere) financiering voorhanden zijn of die moet onvoldoende zijn.
- Het project heeft een duurzaam karakter.

Voorbeelden

- Psychosociale begeleiding op maat voor kwetsbare ouderen met kanker, thuis of in een woonzorgcentrum.
- Coaching of begeleiding van mantelzorgers.
- Efficiëntere communicatie binnen de transmurale zorg voor mensen met kanker.
- De ontwikkeling van een nazorgtraject voor personen met kanker na afloop van de behandeling in het ziekenhuis: opvolging en verdere multidisciplinaire begeleiding thuis of in het woonzorgcentrum.
- Kanker beter bespreekbaar maken bij ouderen en hun mantelzorgers.
- Werken aan verstaanbare communicatie over kanker bij alle betrokken zorgverleners.

Meer praktische info over hoe de financiering aangevraagd kan worden vind je op de site van Kom op tegen Kanker.