Kuleuven onderzoekt ondersteuning van mensen met jongdementie

"Mantelzorgers ook belangrijk voor gezondheidsevolutie mensen met jongdementie"

Mensen met jongdementie zonder partner en kinderen belanden sneller in een woonzorgcentrum en kampen ook meer met psychopathologische symptomen. Dat blijkt uit onderzoek door een onderzoeksteam van het UZ Leuven en Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven naar het voorkomen van jongdementie in de provincie Vlaams-Brabant.

Op basis van registraties door artsen ramen de onderzoekers dat er in deze provincie minstens 80 tot 200 personen tussen 45 en 65 gediagnosticeerd zijn met jongdementie. De gemiddelde leeftijd waarop de eerste symptomen optreden is 53. Het duurt gemiddeld 1,8 jaar vooraleer de diagnose gesteld wordt, wat in bepaalde gevallen oploopt tot 7 jaar.

Ongeveer twee derde van de patiënten is vrouw, bijna de helft is gehuwd en ongeveer twee derde heeft kinderen. Ongeveer de helft verblijft in de thuisomgeving, de andere helft in een woonzorgcentrum (42,1 procent), psychiatrisch of algemeen ziekenhuis (7,1 procent). Eén derde van de personen met jongdementie heeft geen partner noch kinderen en mogelijk ook geen directe steunfiguren. Deze groep verblijft veel vaker in een woonzorgcentrum (70,6 versus 20,6 procent) wat suggereert dat zij sneller hun vertrouwde thuisomgeving hebben moeten verlaten.

Bovendien hadden deze patiënten meer bijkomende psychopathologische symptomen en waren ook meer in behandeling bij een psychiater of opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. "Deze bevindingen wijzen op het niet te onderschatten belang van een vertrouwde steunfiguur in de eigen thuisomgeving", aldus de onderzoekers. In een ander deel van de studie, uitgevoerd door het onderzoeksinstituut LUCAS, wordt de grote behoefte aan begeleiding benadrukt bij de mantelzorgers van mensen met jongdementie. Voor deze gezinnen neemt de financiële druk immers sterk toe en is de emotionele en relationele belasting gaandeweg zeer hoog. De onderzoekers pleiten voor een grote aanbod van hulp op vlak van informatie, professionele steun en zinvolle dagbesteding. Ook de bekendheid en bespreekbaarheid van jongdementie dient verbeterd.