kinderen & jongeren

Laat je niet pakken

Vlaanderen voert de strijd tegen tienerpooiers op
16.01.2017

Vlaanderen voert de strijd tegen tienerpooiers op. Met de website stoptienerpooiers.be en de campagne 'Laat je niet pakken' willen Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, Child Focus en het agentschap Jongerenwelzijn helpen om tienerpooiers te stoppen en helpen voorkomen dat jongeren slachtoffer worden.

Een jaar geleden lanceerden minister Vandeurzen en Child Focus een plan om de strijd tegen tienerpooiers op te voeren. De term 'loverboys', die een te soft en vals-romantisch beeld gaf van de daders, werd naar de prullenbak verwezen en vervangen door tienerpooiers. Tienerpooiers zijn mensen die jongeren onder druk zetten om in de prostitutie te werken.

Tienerpooiers zijn mensenhandelaars die tieners doelbewust feitelijk afhankelijk en emotioneel aanhankelijk maken om hen vervolgens – via misleiding, dwang, fysiek, psychisch geweld en/of misbruik van hun kwetsbaarheid – uit te buiten in de prostitutie. Ze vragen aan hun slachtoffers om betaalde seks te hebben met klanten die zij regelen. Dit kunnen klanten uit het sociaal netwerk van de tienerpooiers zelf zijn, of onbekenden die de tienerpooiers via het internet vinden. Daarnaast vragen tienerpooiers soms ook nog aan hun slachtoffers om misdrijven te plegen, en dienen ze hun slachtoffers vaak drugs toe. Dikwijls worden slachtoffers na verloop van tijd ook ingezet om nieuwe slachtoffers te ‘ronselen’.

"Tienerpooiers gaan dus op zoek naar kwetsbare minderjarigen om hen zodanig te manipuleren dat deze slachtoffers enorm ver gaan om hen tevreden te houden, waaronder dus door zich voor hen te prostitueren. Deze vorm van seksuele uitbuiting van minderjarigen moet dan ook op alle mogelijke manieren bestreden worden en slachtoffers moeten zo snel mogelijk uit de klauwen van hun tienerpooiers bevrijd worden", klinkt het bij Child Focus. "Met campagnefilmpjes, getuigenissen, postkaarten en affiches willen we iedereen die ermee te maken kan krijgen informeren", zegt Heidi De Pauw, algemeen directeur bij Child Focus.

“De site stoptienerpooiers.be en de campagne ‘Laat je niet pakken’ confronteert hen onverbloemd en in duidelijke taal met de werkelijkheid. Wég is de romantiek die ooit met loverboys geassocieerd werd: tienerpooiers zijn mensenhandelaars die jongeren uitbuiten in de prostitutie. De jongeren zelf maar ook iedereen die hen omringt moeten dit weten. Ze moeten ook vernemen dat ze er niet alleen voor staan, en dat gepaste hulp en bijstand voor hen beschikbaar en toegankelijk is", zegt De Pauw.

Stoptienerpooiers.be

De website richt zich met aangepaste boodschappen op drie doelgroepen. Eerst en vooral op de jongeren zelf, verder op ouders en vertrouwenspersonen, ten slotte op leerkrachten en hulpverleners. Aandacht wordt besteed aan risicoprofielen, signalen die erop kunnen wijzen dat iemand slachtoffer wordt of is, aan de werkwijze die tienerpooiers hanteren en vooral ook aan de wijze waarop je als jongere, ouder, leerkracht... hulp kan vinden. 

Child Focus-vrijwilligers verspreiden postkaarten in zeven Vlaamse steden, meer bepaald op hotspots die mogelijk door daders en slachtoffers gefrequenteerd worden (zoals nachtwinkels, snackbars, seksshops, hotels, discotheken en clubs). Ten slotte zullen op de contactadvertentiepagina van Het Laatste Nieuws en op sites die erotische afspraken faciliteren advertenties en banners verschijnen die potentiële prostitutieklanten erop wijzen dat prostitutie met of door minderjarigen illegaal en strafbaar is.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "Met deze campagne zetten we een krachtige stap in de aanpak van tienerpooiers. Door het bespreekbaar maken en dankzij snelle detectie vermijden we meer jonge slachtoffers. Door ons te richten naar meerdere actoren in de samenleving doen we ook een appel op iedereen om deze problematiek een halt toe te roepen."

In 2016 ontving Child Focus zestig meldingen in België over effectieve of vermoedelijke prostitutie van minderjarigen. 37 van deze meldingen kaderden in de tienerpooierproblematiek. Zes van deze laatste meldingen betroffen meisjes van veertien jaar of jonger.

Onderstaande filmpjes bevatten echte getuigenissen herhaald door acteurs.

Meer info via: www.stoptienerpooiers.be