Project ‘Veilig Thuis’ Antwerpen wint Belgische prijs voor Veiligheid en Preventie

Family Justice Center verenigt hulpverlening in aanpak intrafamiliaal geweld

Het project ‘Veilig Thuis’ heeft op woensdag 28 februari de Belgische Prijs voor Veiligheid en Preventie gewonnen. ‘Veilig Thuis’ is een Family Justice Center in Antwerpen dat zich specifiek richt op de aanpak van intrafamiliaal geweld. Hulpverleningsorganisaties, politie en justitie zitten er samen onder één dak voor een geïntegreerde en gezamenlijke aanpak om geweld binnen gezinnen te stoppen. 

De veiligheidsprijs richt zich tot de Belgische steden en gemeenten. Binnenlandse Zaken beoogt daarbij alle praktijken waarbij op een vernieuwende manier een oplossing of aanpak wordt voorzien op een criminaliteits-, overlast- of onveiligheidsproblematiek. 

Vlaanderen en stad Antwerpen
De Family Justice Centers en andere vormen van ketenaanpak van intrafamiliaal geweld worden sinds januari 2018 door de Vlaamse overheid gecoördineerd. Begin 2018 zijn de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies ingekanteld bij de Vlaamse overheid. De personeelsleden die de coördinatie en ondersteuning opnemen van de  teams rond ketenaanpak intrafamiliaal geweld en kindermishandeling zijn overgegaan van de provincies naar de afdeling Justitiehuizen van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Omdat de oorzaken van  intrafamiliaal geweld complex zijn, moeten we werken aan een geïntegreerde dader- en slachtofferzorg. Stad Antwerpen en de provincie en hun partners worden terecht geprezen voor hun voortrekkersrol. Vlaanderen zet hun inspanningen verder.” 

Het FJC Antwerpen was het eerste Family Justice Center in Vlaanderen. Het project is gegroeid uit het CO3-project, opgestart in 2012, dat ook al in 2013 de Veiligheidsprijs won. In 2017 zijn nog andere Family Justice Centers geopend, zoals Mechelen, Turnhout en Hasselt. Vandaag is Vlaanderen koploper met 4 FJC’s op een totaal van 11 in Europa.  

 

Multidisciplinariteit
Karine Moykens, secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Een efficiënte strijd tegen intrafamiliaal geweld vereist een gecoördineerde en multidisciplinaire aanpak. Na 1712 en de website slachtofferzorg.be waar slachtoffers alle mogelijke informatie kunnen vinden, legt het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin met de uitbouw van de Family Justice Centers nu voluit de focus op een multidisciplinaire aanpak van intrafamiliaal geweld. Met het FJC in Antwerpen krijgen we vandaag de erkenning dat dit inderdaad de goeie weg is.” 

Pascale Franck, één van de coördinatoren van ‘Veilig Thuis’ beaamt: “Veilig Thuis Antwerpen bewijst met haar werking dat multidisciplinair en geïntegreerd werken het verschil maakt voor mensen die slachtoffer worden van intrafamiliaal geweld. Een beleid gericht op samenwerking en vertrekkend van de noden van de slachtoffers, heeft impact op intrafamiliaal geweld. Het principe is simpel: werk samen en vertrek vanuit de vragen en noden van de gezinnen die geconfronteerd worden met geweld.  Het gaat erom mensen terug perspectief te geven en controle over hun eigen leven, door het geweld te stoppen en de onderliggende problemen aan te pakken.”

Veilige thuissituatie
De erkenning door het winnen van de Belgische prijs voor Veiligheid en Preventie is een steun in de rug. Vele vormen van onwelzijn en criminaliteit starten met onveilige gezinssituaties. Het departement wil daarom blijvend inzetten op veilige gezinnen en een veilige thuissituatie.