dossier

Steun voor alle gezinnen

Alle gezinnen verdienen steun en hulp. Sommige hebben dit meer nodig dan andere. Daarom is het belangrijk dat de beschikbare middelen dáár ingezet worden waar ze het meest nodig zijn, volgens het principe van het proportioneel universalisme, en dat er verder gekeken wordt dan de vaste taken. Dat geldt – onder andere – voor kinderopvang. Om die zo kwaliteitsvol mogelijk te organiseren, startte Kind en Gezin met het MeMoQ-project. Daarnaast gaan een aantal Huizen van het Kind al een stapje verder dan hun basisdienstverlening, door de verbinding met jeugdhulp aan te gaan. Omdat gedeelde verantwoordelijkheid iedereen ten goede komt, en vooral degenen die het het meest nodig hebben.