welzijn & zorg

Verpleegkundigen toppers in handhygiëne

Inspectieronde algemene ziekenhuizen
13.07.2016

De verpleegkundigen in onze algemene ziekenhuizen zijn de besten van de klas als het gaat over handhygiëne. Maar liefst 99% houdt zich aan de afspraken, zoals het dragen van korte mouwen, geen sierraden of polshorloges dragen en het verzorgen van de nagels. Dat blijkt uit het rapport van Zorginspectie.

Ook de andere medewerkers van onze ziekenhuizen doen het goed. Met 91% van de artsen en 93% van de logistieke, technische of administratieve medewerkers die zich aan de voorschriften houden.

"Dat is het resultaat van jarenlange campagnes", klinkt het bij Zorginspectie. "Niet enkel onze inspecteurs hebben extra aandacht voor handhygiëne, ook op federaal niveau loopt er al jarenlang een informatiecampagne. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat door een goede handhygiëne wel degelijk heel wat infecties te vermijden zijn, maar we weten ook dat we de boodschap moeten blijven herhalen."

Naast handhygiëne scoorden ziekenhuizen ook goed op onderhoud van toestellen, patiëntenidentificatie en parameters in patiëntendossiers. Een opvallende conclusie is dat ziekenhuizen die werken met elektronische voorschriften, merkbaar beter scoren dan ziekenhuizen waar dat nog op papier gebeurt. Deze worden accurater ingevuld en bijgevolg worden er minder fouten gemaakt.

De communicatie naar de patiënt kan op verschillende vlakken beter. 80% voelde zich genoeg geinformeerd bij ontslag uit het ziekenhuis. Dat maakt dat 20% van de patiënten gebrekkige of geen info kreeg over duur van het herstel, vervolgafspraak of medicatieschema.

Je kan de cijfersgegevens per ziekenhuis zelf nakijken via deze applicatie.

www.zorginspectie.be