welzijn & zorg

Campagne handhygiëne woonzorgcentra

Goede handhygiëne is in de zorgsector van essentieel belang. Handen vormen de belangrijkste overdrachtsweg van micro-organismen. Handhygiëne is de meest doeltreffende maatregel ter preventie van zorginfecties en de verspreiding van (multiresistente) micro-organismen (zoals bacteriën, virussen en schimmels). Met goede handhygiëne voorkom je enerzijds besmetting van de bewoner en van jezelf, anderzijds voorkom je ook besmetting van de omgeving.

Met de vernieuwde campagnematerialen kan je als voorziening medewerkers, bewoners en bezoekers informeren over het belang van goede handhygiëne om zorginfecties te voorkomen. Samen hand in hand voor de gezondheid van onze bewoners. Samen voor 100% handhygiëne!

Je vindt het campagnemateriaal op www.zorginfecties.be