welzijn & zorg

Oproep: politiserende praktijken gezocht

10.12.2020
Foto's
Unsplash / Clem Onojeghuo

Doe jij aan politiserend sociaal-cultureel werk? Of ken je zo’n werking? Zet je project in de kijker op Weliswaar of Sociaal.net.

Twee jaar geleden legde de sociaalwerkconferentie vijf krachtlijnen van sterk sociaal werk vast. Alle sociale professionals hebben deze krachtlijnen in hun werk zitten. Niet altijd even zichtbaar, maar ze zijn er wel. Ze scheppen een kader, helpen om de eigen opdrachten beter te vatten. Politiserend werken is er één van.

In opvolging van de sociaalwerkconferentie kwam er een actieplan. Politiserend sociaal werk is daarin één van de speerpunten. Socius is de trekker van deze actie. Ze werken aan een praktijkgerichte publicatie én aan een vormingstraject voor praktijkwerkers. Weliswaar en Sociaal.Net zullen sociaal werkers inspireren met sterke politiserende praktijken.

Welke praktijkverhalen komen in aanmerking?

Socius zoekt kleine en grote praktijkverhalen die de publieke dialoog en het debat aanjagen over hoe we onze samenleving het best organiseren en zo bijdragen aan maatschappelijke verandering. Of je je pijlen nu richt op het publiek aankaarten van een bepaald probleem of op het in vraag stellen van de maatschappelijke orde. Of je nu zelf een alternatief uitbouwt dat toont dat het anders kan of een bepaalde leefstijlkeuze publiek maakt, … Doel is de diversiteit aan politiserende praktijken in beeld te brengen. 

Werk jij in zo’n inspirerende praktijk? Ken jij een project of werking die uitdrukking geeft aan de ‘politieke’ opdracht van het sociaal werk? Aarzel dan niet en geef Socius een teken voor 18/12/20.

Goede praktijken te delen? Of heb je nog vragen
Eén adres: nele.vanderhulst@socius.be.