welzijn & zorg

Projectoproep: zorgzame buurten voor nabije en warme zorg

De coronacrisis heeft het voorbije jaar duidelijk gemaakt dat de buurt waarin we wonen heel belangrijk kan zijn voor de mensen. Investeren in een zorgzame buurt die aansluit in bij de huidige wensen en noden van mensen zal belangrijk zijn voor de toekomst.

In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht voorziet de Vlaamse Regering de komende jaren de nodige middelen om zorgzame buurten een boost te geven en inspirerend te zijn voor andere initiatieven in heel Vlaanderen.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: “De crisis bracht veel onzekerheid en stress met zich mee, en ook voor sommigen op financieel vlak Samen met het sociale isolement heeft dit een grote impact gehad op het psychisch welbevinden van iedereen, of je nu een tiener bent die thuis zijn vakken moet volgen of een 65-plusser die alleen woont of mensen die verblijven in een residentiële voorziening. In deze periode zijn velen, soms noodgedwongen, teruggeplooid op hun buurt. Mensen kunnen op die manier dicht bij hun thuis de nodige troost, hulp, steun en solidariteit vinden.”

Projectoproep

Op enkele plekken in Vlaanderen en Brussel ontstaan er mooie voorbeelden van zorgzame buurten. Het is echter vaak een zoektocht met vallen en opstaan: wat is een goede manier om een zorgzaam buurtproject op te starten, verder op te bouwen en te verduurzamen, welke partners kunnen we betrekken, wat zijn mogelijke valkuilen, wat zijn randvoorwaarden, waar kunnen we de nodige startmiddelen vinden, hoe kunnen we ons project evalueren?
Met de lokale besturen, het buurtwerk, de welzijns- en zorgorganisaties en de zorgraden van de Eerstelijnszones mikt het project op sterke motoren om de zorgzame buurten vorm te geven en echte doorbraakprojecten te realiseren.

De Vlaamse overheid zal kiemende zorgzame buurten daarom de kans geven om zich succesvol te ontwikkelen. Om die reden lanceert minister Beke vandaag een projectoproep. Gedurende twee jaar zullen minstens 100 zorgzame buurten een financiële impuls krijgen om in te zetten en resultaten te boeken rond drie pijlers:

  • de sociale netwerken van mensen lokaal versterken;
  • de link leggen tussen informele en formele zorg;
  • de intersectorale samenwerking tussen welzijns- en zorgpartners op het terrein met het oog op het verlenen van integrale zorg.
Er zullen minstens 95 zorgzame buurtprojecten ondersteund worden in het Vlaams Gewest en minstens 5 zorgzame buurtprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze projecten zullen lopen van 1 maart 2022 tot 29 februari 2024.

Duurzaam en toekomstgericht

Een zorgzame buurt moet een duurzaam verhaal vormen voor de mensen in die buurt. Elke projectaanvrager zorgt voor een cofinanciering van dezelfde grootte als het subsidiebedrag (maximaal 50.000 euro). Daarnaast zullen de projectaanvragers in de aanvraag moeten aantonen dat het project na twee jaar financieel duurzaam kan zijn en op eigen benen kan zijn. Hierbij moeten ze ook aantonen hoe ze dit willen realiseren. Op deze manier kan dit duurzaam verankerd worden in de buurt. Intensieve coaching en ondersteuning wordt voorzien.

Wouter Beke: “De crisis heeft aangetoond dat mensen bereid zijn om elkaar kleine, onderlinge steun te bieden, zoals naar de apotheek gaan als een buur ziek is. Het gaat om het “kleine helpen”, niet om het opnemen van de zorg voor een buur. Een zorgzame buurt kan het sociale netwerk van de mensen versterken. Er kan ook de link gelegd worden tussen deze informele zorg en de formele zorg. Daarvoor speelt de samenwerking met professionele zorgverleners (welzijns- en zorgvoorzieningen, huisartsen, apothekers, enz.) een ontzettend belangrijk rol. Op deze manier kunnen we meer nabijheid creëren”

>> Meer informatie en inspirerende voorbeelden op www.zorgzamebuurten.be.