Aantal pleeggezinnen blijft stijgen

Pleeggezin gezocht voor 109 baby's

Steeds meer kinderen en jongeren in een moeilijke thuissituatie kunnen terecht in een pleeggezin. Dat blijkt uit jaarcijfers van Pleegzorg Vlaanderen. In 2016 stonden 4.717 pleeggezinnen open voor 6.507 pleegkinderen, een stijging van 7%. Maar ook de vraag naar pleegzorg neemt toe. Pleeggezinnen die kinderen met een beperking of broers en zussen willen opvangen blijven nodig.

 

Afgelopen jaar telde Pleegzorg Vlaanderen 4.717 pleeggezinnen, een stijging van 540 ten opzichte van 2015. Ook het aantal pleegkinderen ging erop vooruit: van 6.058 naar 6.507. “Kinderen die door omstandigheden niet bij hun eigen ouders kunnen wonen, willen we liefst in een gezinssituatie laten opgroeien”, zegt Niels Heselmans van Pleegzorg Vlaanderen. “Daarom kunnen we niet genoeg onderstrepen hoe belangrijk alle pleeggezinnen in Vlaanderen zijn. Het is hartverwarmend te merken dat steeds meer pleeggezinnen een thuis willen bieden aan kwetsbare kinderen en jongeren. Aan de andere kant stellen we vast dat ook de vraag naar pleegzorg toeneemt, waardoor het aantal kinderen die een plek nodig hebben status quo blijft.” 

Naast pleegkinderen, kunnen ook pleeggasten, volwassenen met een beperking of psychische kwetsbaarheid, in gastgezinnen terecht in pleegzorg. Ook het aantal pleeggasten steeg in 2016 met 6% van 476 tot 505. 

Tendenzen

De jaarcijfers van Pleegzorg Vlaanderen tonen een aantal opvallende trends. "Het aandeel weekend- en vakantiepleegzorg, waarbij kinderen af en toe bij een pleeggezin kunnen logeren, zit in de lift", zegt Heselmans. "Op die manier ondersteunen pleeggezinnen ouders die het moeilijk hebben of kunnen kinderen die in een voorziening wonen ook genieten van een leven in een gezin. Deze vorm van pleegzorg is laagdrempeliger waardoor we merken dat nieuwe kandidaat-gezinnen hier sneller voor open staan. Bij langdurige pleegzorgsituaties, waarbij de problemen in het gezin vaak hoger zijn opgelopen, starten we via behandelingspleegzorg vaker intensieve of specifieke begeleiding op om pleegkinderen en pleeggezinnen de houvast te bieden die ze nodig hebben."

Pleeggezinnen blijven nodig

Door de stijgende vraag naar pleegzorg blijven pleeggezinnen in Vlaanderen broodnodig. “Vooral voor jonge kinderen is een plek in een gezin hoogst noodzakelijk in hun verdere ontwikkeling”, aldus Heselmans. “Op dit moment zoeken we nog voor 109 baby’s en peuters jonger dan 2,5 een pleeggezin waar ze een aantal maanden, een aantal jaren of af en toe een weekend terecht kunnen. Maar ook voor andere leeftijden merken we dat we te weinig oplossingen vinden bij bestaande of aangemelde pleeggezinnen.. Heel vaak gaat het om broers en zussen die samen een plek zoeken omdat we hen niet uit elkaar willen halen. En ook voor kinderen met een beperking zijn extra pleeggezinnen welkom."