ouderen

Is jouw partner geweldig of gewelddadig?

Bel 1712 bij vragen over geweld
13.06.2017

Partnergeweld is nog steeds taboe, ook bij ouderen. Uit Europees onderzoek blijkt dat 53% van de ouderen die ermee in aanraking komen, het aan niemand vertellen, laat staan hulp zoeken. 1712 lanceert nu een campagne om duidelijk te maken dat ook ouderen bij 1712 terecht kunnen met vragen over geweld.

Partnergeweld kan fysieke, psychologische, seksuele en financiële misbehandeling zijn, maar ook verwaarlozing en schending van de persoonlijke rechten. Er zijn redenen om aan te nemen dat het even vaak voorkomt bij ouderen als bij andere leeftijdsgroepen. Elk jaar ontvangt het Vlaams Centrum voor Ouderenmis(be)handeling 500 meldingen, maar weinigen durven het geweld aankaarten. Er is met andere woorden een groot ‘dark number’.

Dat kan onder meer verklaard worden door meer afhankelijkheidsrelaties in deze leeftijdsgroep. Men is financieel afhankelijk of afhankelijk van de partner omwille van zorgnoden. Dat maakt het vaak nóg moeilijker om er over te spreken met iemand. 
Uit onderzoek blijkt immers dat slechts de helft van de slachtoffers met iemand praat over incidenten of geweld. Vaak wordt gedacht dat een incident te triviaal was en twijfelt het slachtoffer of het echt als geweld bestempeld kan worden of men wil het zo niet benoemen uit schaamte.

1712 luistert naar de beller, geeft advies en verwijst indien nodig door. In laatste instantie kan 1712 bij ongerustheid zelf stappen ondernemen en bijvoorbeeld het CAW vragen om langs te gaan.

Je kunt er met al je vragen en ervaringen over geweld terecht. Ook als je je afvraagt of wat jij meemaakt er niet gewoon bijhoort. Ook als het maar ‘gemeen’ lijkt, eerder dan ‘geweld’. Voor ons is er geen ondergrens. We gaan je nergens toe dwingen, we gaan niets melden.  
Als je twijfelt, bel ons! - 1712.be

15 juni is World Elder Abuse Awareness Day


Op 15 juni is er de Werelddag rond oudermis(be)handeling (World Elder Abuse Awareness Day (WEAAD). Het thema dit jaar zet het belang van het voorkomen van financiële mishandeling in de kijker. Het 2017 WEAAD-thema gaat op zoek naar effectieve middelen om de bescherming tegen financiële en materiële uitbuiting te versterken, door kennis en bewustwording over deze vorm van ouderenmis(be)handeling te verbeteren en om na te denken over manieren hoe ouderen zelf kunnen betrokken worden in het stoppen van oudermisbehandeling.

 

www.1712.be