kinderen & jongeren

Week van de pleegzorg: verscheidenheid troef

Niet enkel man-vrouw-koppels, niet enkel 24/7, niet enkel kinderen
18.11.2019
Foto's
Florian Van Eenoo

Deze week zetten de Vlaamse pleegzorgorganisaties de variaties in pleegzorg in de kijker. “Het clichébeeld rond pleegzorg is dat het voorbehouden is voor een man-vrouw koppel dat op continue basis de zorg opneemt voor een jong pleegkind, terwijl bijvoorbeeld alleenstaanden of holebikoppels net zo’n warm nest kunnen bieden”, zegt Jan Brocatus, coördinator van Pleegzorg Vlaanderen.

“Uit een marktonderzoek van deze zomer blijkt dat mensen in Vlaanderen heel positief staan tegenover pleegzorg en het als heel nuttig bestempelen, maar tegelijk blijkt dat de kennis erover heel beperkt is”, verduidelijkt Brocatus. 
 Niet alleen wie in aanmerking komt om pleegzorger te worden, ook de variatie aan mogelijke engagementen blijkt minder gekend bij het brede publiek. “Het hoeft niet altijd even intensief 24 op 24, 7 op 7 te zijn. Je helpt kinderen en jongeren al enorm vooruit met pleegzorg tijdens het weekend of schoolvakanties, wat ouders die het moeilijk hebben kan ondersteunen of bv. in combinatie kan met een verblijf in een voorziening. Soms gaat het om heel korte periodes, via crisisopvang.” Pleegzorg beperkt zich niet tot kinderen en jongeren. Brocatus: “Helemaal ongekend, stellen we vast in het marktonderzoek, is dat pleegzorg ook kan voor volwassenen met een handicap en/of psychiatrische problematiek.” 
 
980 kinderen en jongeren op de wachtlijst 
Dat er nog steeds een duidelijke nood bestaat, blijkt uit het feit dat 980 kinderen en jongeren op de wachtlijst staan voor een plekje binnen een pleeggezin. “Hoewel het aantal pleeggezinnen gestaag groeit, blijft de vraag naar opvang nog sterker toenemen”, stelt Brocatus vast. “De voorbije jaren vinden mensen beter de weg naar hulpverlening. Het is een bewuste keuze van het beleid om voor kinderen en jongeren die uithuisgeplaatst worden, pleegzorg als eerste optie te overwegen, omdat een warm plekje in een pleeggezin heel vaak de meest aangewezen oplossing is. En dat vertaalt zich in de cijfers. Vooral voor de ondersteuning van jongeren of meerdere kinderen uit één gezin is het moeilijk om kandidaat-pleegouders te vinden.”
 
Make Belgium Great Again
We grijpen deze Week van de Pleegzorg aan om op zoek te gaan naar meer kandidaat-pleegzorgers: even gevarieerd als de bestaande groep en even gevarieerd in de verschillende vormen van engagement.  We doen dat o.m. samen met de programmamakers van Make Belgium Great Again tijdens hun uitzending, nu zondag 17 november. 
 
Erkentelijkheid
Pleeg- en gastgezinnen zijn de motor van pleegzorg in Vlaanderen. De voorbije jaren is die groep gegroeid van bijna 4.000 in 2014 tot meer dan 5.500 eind 2018. Ze zorgen voor meer dan 7.100 pleegkinderen, -jongeren en -gasten (volwassenen met een handicap en/of psychiatrische problematiek), die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. 

www.pleegzorgvlaanderen.be