ouderen

Gezonde levensstijl = minder kans op dementie

21 september is Wereld Alzheimer Dag

Wie op middelbare leeftijd een gezonde leefstijl heeft, loopt minder kans op dementie. Dat is de boodschap van de nieuwe campagne 'Sanimemorix' van het Expertisecentra Dementie, de AlzheimerLiga Vlaanderen en het Vlaamse ApothekersNetwerk. De campagne wordt op 21/9 - Wereld Alzheimer Dag - afgetrapt met een uitdeelactie aan het station Brussel Noord en een aantal Vlaamse stations.

Het aantal personen met dementie stijgt van ongeveer 132.000 in 2018 naar 188.000 in 2035, een stijging van 42,7 procent. Belangrijkste oorzaak daarvan is de stijgende levensverwachting en de vergrijzing van de bevolking. Hogere leeftijd is dan ook de belangrijkste en meest bekende risicofactor voor dementie. 
Maar naast leeftijd heeft ook een (on)gezonde leefstijl een belangrijk effect op het risico op dementie. En daar is de Vlaming nog te weinig van op de hoogte. Uit een onderzoek dat Ipsos in augustus 2018 uitvoerde, blijkt dat slechts 12,7 procent van de respondenten weet dat je eigen risico op dementie niet hoger ligt als één van je ouders dementie heeft. En nog te weinig mensen weten dat roken en alcohol belangrijke beïnvloedbare risicofactoren zijn. Nog: slechts 8 procent legt een relatie tussen een hartziekte en de kans op dementie, terwijl er juist een hele sterke relatie ligt tussen cardiovasculaire gezondheid en cognitieve gezondheid. 

De nieuwe preventiecampagne wil daarop inspelen en deelt daarvoor aan een aantal Vlaamse stations en hot spots vaccindoosjes uit. Die bevatten informatie over leefstijlfactoren die het risico op dementie doen dalen. Op diezelfde dag wordt ook www.SaniMemorix.eu gelanceerd.
In het Brusselse Noordstation nam de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin deel aan de sensibilisatiecampagne door doosjes van 'SaniMemorix', het vaccin tegen dementie, uit te delen. "In Vlaanderen bestaat er bij de bevolking nog veel onzekerheden en angsten rond de ziekte. Een sociale leefstijl, letten op voeding, letten op alcoholgebruik; het zijn belangrijke factoren om het risico op dementie te beperken", vertelt de minister. "Het doosje ziet eruit als het vaccin tegen dementie, maar dan zal je in de bijsluiter lezen dat er geen geneesmiddel is en dat je best op je levensstijl let om je risico te beperken."
De campagne maakt deel uit van de preventiedoelstelling uit het dementieplan 2016-2019, maar door de vergrijzing lijkt het nu al een noodzaak om dat plan ook in de jaren nadien door te trekken. "We weten dat het aantal personen met dementie enorm zal stijgen. Dus op het niveau van het zorgaanbod, maar ook op vlak van sensibilisering is er veel werk", stelt de minister.
Enkele van de acties in het dementieplan zijn het inrichten van dementievriendelijke gemeenten of het investeren in vroegdetectie en ook de lokale apotheker speelt een belangrijke rol in de sensibilisering.
"We staan voor de gemeenteraadsverkiezingen en het dementieplan richt zich eveneens op het sensibiliseren van lokale besturen. We moeten begrijpen dat die ziekte geleidelijk verloopt. Lokaal kan je ook initiatieven nemen om mensen met dementie actief te houden in de samenleving", besluit de minister.

www.sanimemorix.eu

(Bron: Belga)