kinderen & jongeren

Terug van weggeweest: JAC Brussel

22.09.2017
Foto's
JAC Brussel

Na meer dan 10 jaar afwezigheid kunnen Brusselse jongeren terug met elke vraag of probleem terecht in een JAC. JAC Brussel vind je vanaf nu in de Leopoldstraat 25 in hartje Brussel. Het JAC is het uithangbord van het jongerenaanbod van CAW Brussel dat ook woonbegeleiding, crisishulpverlening en preventieprogramma’s aanbiedt.

Door de opeenvolgende fusies en veranderingen in het Brusselse welzijnswerk is er jaren geen prioriteit gegeven aan de uitbouw van een apart jongerenonthaal in de stad. Jongeren met vragen en problemen konden terecht in de algemene onthaalpunten van de vroegere organisaties. Met als gevolg dat jongeren wegbleven omdat ze zich er niet thuis voelde, niet in eenzelfde omgeving als volwassenen (bv hun ouders) hulp of advies wilden vragen… CAW Brussel besliste dat het terug hoog tijd was voor een JAC met een eigen uitvalsbasis én smoel op de stad.

JAC ALS UITHANGBORD VOOR HET JONGERENAANBOD VAN CAW BRUSSEL

Het Jongerenaanbod CAW Brussel anno 2017 bestaat uit een JAC-jongerenonthaal, een woonbegeleidingsdienst voor jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar, een crisismeldpunt en een preventieaanbod. Een equipe van meer dan 15 jongerenhulpverleners. Het JAC is dé plaats waar elke Brusselse jongere tussen 12 en 25 jaar met elke vraag of probleem binnen kan stappen. Gratis en anoniem. Jongerenhulpverleners luisteren naar hun verhaal, geven meteen informatie, advies en praktische hulp. Als er verder hulp nodig is, kan er binnen het eigen jongerenaanbod van CAW Brussel vlot doorverwezen worden. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De CAW’s nemen een belangrijke rol op in het verbinden van jeugdhulp met volwassenenhulp. Dat maakt het CAW Brussel duidelijk met deze kick-off. En het geeft tegelijk een stimulans aan intersectorale samenwerking.”

INTERSECTORALE SAMENWERKING

De Brusselse jongerenpopulatie is zeer divers en kampt met tal van uitdagingen. Het JAC kan hun vragen en problemen niet alleen oplossen. Daarom streven we intersectorale samenwerking na over de grenzen van beleidsdomeinen en taal heen. Als JAC hebben we een unieke positie binnen de jongerenhulpverlening: een draaischijf die kijkt wat jongeren echt nodig hebben om dan de juiste partner uit het diverse scala van jeugdwelzijnsactoren te betrekken of naar door te verwijzen. Concreet reiken we de hand naar de jeugdsector (het JAC huist in hetzelfde gebouw als de Ambrassade en de Vlaamse Jeugdraad en het toekomstige jeugdhuis DAR), de geestelijke gezondheidszorg (er staat een nauwe samenwerking met het Franstalige Bru-Stars in de startblokken) en tal van andere jeugdwelzijnsactoren. Leerkrachten en andere opvoeders kunnen ook bij het JAC terecht voor ondersteuning in het omgaan met jongeren met problemen of voor coaching bij preventie-activiteiten. Immers, samen zijn we tot meer in staat om - in een complexe omgeving als Brussel met al zijn maatschappelijke én beleidsuitdagingen - jongeren met vragen en problemen adequaat te informeren, te helpen en te ondersteunen.

Veerle Maes, coördinator JAC Brussel: “Soms hebben jongeren geen dagstructuur en dit kan aanleiding geven tot problemen. Toeleiding naar een sportclub kan helpen. Anderzijds, soms merken sportorganisaties ook problemen bij hun leden op. Elkaar kennen, samenwerken en expertise delen kan voorkomen dat een jongere verder in de problemen komt.”

www.jacbrussel.be