welzijn & zorg

Blended platform helpt gezinnen voor, tijdens en na de begeleiding

Wanneer hulp online en offline samenkomt
28.05.2019
Foto's
Jan Locus

Laurien Tielens en Emmelien Bens zijn projectmedewerkers bij CKG De Schommel vzw. Zij werken aan een innovatief ‘blended’ platform voor iedereen met opvoedingsvragen.

“Ruim anderhalf jaar geleden, in januari 2018, kregen wij de opdracht om een oplossing te zoeken voor twee maatschappelijke uitdagingen”, vertelt Laurien Tielens van CKG De Schommel. Samen met haar collega Emmelien Bens vormt zij team Speedboot. “Ten eerste is er nood aan meer preventieve opvoedingsondersteuning en daarnaast zijn er de lange wachtlijsten. Veel gezinnen moeten maandenlang wachten op thuisbegeleiding, wat soms zwaar weegt. Wij werden vrijgesteld van onze job om ons volledig daarop toe te leggen. De naam ‘Speedboot’ is niet toevallig gekozen: we kunnen heel snel gaan en innovatieve wateren verkennen, maar af en toe keren we terug naar ons grote, logge schip.”

Eerst namen Tielens en Bens uitgebreid de tijd om de markt te verkennen. “We zochten uit welke onlinehulp er al bestaat, bij opvoedingsondersteuning en in andere sectoren. En we legden zeer veel contacten, met Expoo en de Opvoedingslijn bijvoorbeeld, maar ook met hogescholen en andere partners. Zo kregen we een globaal idee van hoe ons platform er zou kunnen uitzien. We hebben dan een aantal subsidieaanvragen ingediend, onder meer bij Flanders Care. Zij zagen er wel wat in.” Eenmaal die eerste horde genomen, was het tijd om bij de gezinnen zelf te polsen naar hun noden en verwachtingen. “We hebben individuele gesprekken gevoerd met ouders en er waren ook focusgroepen. Daaruit leerden we hoe belangrijk ‘blended hulp’ is. Ouders hebben nood aan een onlineplatform met goede, correcte informatie. Maar ze willen ook in gesprek gaan met professionals en andere ouders. Met een goed ‘blended’ platform kun je gezinnen activeren en vasthouden: voor, tijdens en na de begeleiding. En je kunt ook ontmoeting creëren, wat zeer belangrijk is.”

Verzamelpunt

Op dit moment is team Speedboot nog volop in gesprek met partners om hun platform uit te bouwen, dus concrete details zijn er nog niet. “Ons droombeeld is een ‘blended’ platform waar iedereen terechtkan met vragen rond opvoeding. Het zal een soort verzamelpunt zijn: er bestaan al zeer veel goede websites over specifieke opvoedingsthema’s. Maar we merken dat veel ouders online een beetje de weg kwijt zijn. Ze weten niet waar ze betrouwbare informatie kunnen vinden en wij willen hen graag wegwijs maken. Daarnaast willen we ook tips en advies geven voor iedereen die geïnteresseerd is in opvoeding: wat zijn bijvoorbeeld de beste films, boeken en apps van dit moment.” Maar dat is slechts één luik, vertellen Bens en Tielens. “Verder willen wij ruimte creëren voor zelfzorg en interactie. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld een onlinedagboek invullen, en komt er ook een forum. In het ideale geval wordt dat bevolkt door ouders, maar gedragen door professionals. Het is niet de bedoeling dat zij alle antwoorden geven, wel dat ze toekijken of alles klopt en veilig verloopt.” 

En dan is er nog het derde luik: ‘blended’ begeleiding. “Hulpverleners kunnen ouders vanop afstand activeren. Ze kunnen hen bijvoorbeeld helpen om hun netwerk in kaart te brengen, een overzicht te maken van hun krachten en talenten, of bepaalde zaken te registreren. Stel dat ouders kampen met slaapproblemen van hun kind. Dan kunnen ze dat slaappatroon bijhouden in een logboek. Zo overbrug je de wachttijd tot de thuisbegeleiding kan starten, maar je doet meer dan dat. Doordat het probleem al deels in kaart is gebracht, kan de thuisbegeleiding sneller naar de diepte gaan en efficiënter werken. Meer nog, we vermoeden dat enkele gezinnen al voldoende zullen hebben aan deze ‘blended hulp’ en dat thuisbegeleiding voor hen overbodig wordt.” Al wil dat niet zeggen dat onlinehulp de reguliere hulp kan vervangen, benadrukken Tielens en Bens. “Bij complexe opvoedingsproblemen blijft thuisbegeleiding zeker noodzakelijk. Maar ‘blended hulp’ kan wel een mooie aanvulling zijn.”

Kwetsbare gezinnen

De vraag is natuurlijk of onlinehulp voor kwetsbare gezinnen wel toegankelijk genoeg is. “De ouders die wij over de vloer krijgen, hebben bijna allemaal een smartphone”, vertelt Bens. “Bovendien moeten we ook aan de toekomst denken: de tieners van nu, die opgroeien in een digitale omgeving, zijn de ouders van morgen. Al zijn er natuurlijk ook gezinnen voor wie zo’n onlineplatform extra drempels oplevert, zoals anderstaligen. Daarom willen we bijvoorbeeld ook met filmpjes werken.” Om al hun wilde plannen te verwezenlijken, hebben de dames van team Speedboot natuurlijk ondersteuning nodig. “We zijn volop aan het onderhandelen met enkele belangrijke partners”, aldus Tielens. “Hopelijk is tegen deze zomer duidelijk wie wat kan dragen, zodat we het platform in het najaar kunnen uittesten bij een aantal gezinnen. Het wordt een lang proces, maar het moet dan ook helemaal kloppen.”