welzijn & zorg

Aralea onderhoudt parken en tuinen

Het menselijke rendement van maatwerk
13.10.2015
Foto's
Bob Van Mol

Aralea onderhoudt al meer dan dertig jaar heel wat groene plekjes in de regio Antwerpen. In openbare parken of tuinen van zorginstellingen ontsnapt geen haag of gazon aan de zorg van dit maatwerkbedrijf.

Aralea specialiseert zich in groenonderhoud. Bestaat er een groot verschil tussen een beschuttende werkplaats en een regulier bedrijf?

Filip Bruwiere, monitor Aralea: “Vroeger werkte ik als ploegbaas in een regulier bedrijf dat aan groenonderhoud deed. Bij Aralea staan de mensen meer centraal dan in een regulier bedrijf, wat ik persoonlijk een fijnere manier van werken vind. En het verkleint de kwaliteit van het werk zeker niet. De mensen in mijn team zijn capabel, zeker weten. Ze werken vaak even goed of soms zelfs beter dan mensen in een regulier bedrijf.” “We hebben geen standaardopleiding voor onze gasten. Je kijkt naar wat hun talenten zijn en leidt hen daar in op.

 “Een beginneling heeft wel wat begeleiding nodig. Maar eens ze weten wat hun taken zijn, moet ik nauwelijks nog instructies geven.”

Joren, pas afgestudeerd aan de tuinbouwschool, is sinds de zomer bij ons in dienst. Hij heeft een opleiding gekregen voor bosmaaien, grasmaaien en onkruid wegbranden. In de winter wil ik hem graag leren snoeien, omdat ik aanvoel dat hij nog meer in zijn mars heeft. Van sommige gasten weet ik niet precies welke beperking ze hebben. Maar ik weet wel heel goed wat hun kwaliteiten zijn. Dat is het belangrijkste. Je voelt vanzelf wel aan wat ze graag doen en wat ze goed kunnen.”

Je hoort wel eens het cliché dat maatwerk bezigheidstherapie is, maar dat gaat dus niet op voor Aralea?

Wim Tiebos, verantwoordelijke Aralea: “Onze mensen doen hun werk goed, en in ieder geval vaak met meer enthousiasme. En omdat we relatief goedkoop kunnen werken, kunnen we meer mensen inzetten, waardoor onze teams evenveel werk verzetten als teams uit reguliere bedrijven. Een deel van de lonen wordt gesubsidieerd. Reguliere bedrijven horen dat misschien niet zo graag of zien ons als oneerlijke concurrenten, maar zonder die subsidies zou de meerderheid van onze mensen nergens aan de slag kunnen. Het geld van de loonsubsidies zou naar werkloosheidsuitkeringen gaan. Eigenlijk liggen onze prijzen voor een job meestal gelijk met de privébedrijven.”

Wat is het profiel van de mensen in het team?

Bruwiere: “Vaak zijn het mensen met een verstandelijke beperking, waardoor ze moeilijk aan de bak zouden komen in een regulier bedrijf. Sommigen hebben een leerbeperking, een autismespectrumstoornis of zijn opgegroeid in een moeilijke thuissituatie. Maar bij ons doen ze het goed.”

Innovatief en flexibel

In de visie van Aralea staat ook dat jullie een innovatief bedrijf zijn. Hoe vertaalt zich dat concreet?

Bruwiere: “We gebruiken bijvoorbeeld een warmwatertoestel in plaats van chemische producten om onkruid te verdelgen. In zorginstellingen mogen geen chemicaliën meer gebruikt worden. Dus zijn we op zoek gegaan naar een milieuvriendelijker alternatief dat geen resten achterlaat in de bodem. We gaan mee met de tijd. Zo maken we ook de omschakeling naar elektrische machines om minder geluidshinder te veroorzaken. Misschien is dat niet in lijn met het beeld dat het brede publiek van ons heeft, maar vaak staan wij op verschillende vlakken verder dan men denkt.”

Kunnen medewerkers van Aralea na een tijdje doorstromen naar een regulier bedrijf?

Tiebos: “Het gebeurt wel eens, maar dat zijn uitzonderingen. Onze medewerkers hebben hier een volwaardig contract en een volwaardig loon en normale arbeidsvoorwaarden. Ze hebben een volwaardige job die ook hun zelfbeeld opkrikt, wat heel belangrijk is voor hen. We bieden onze medewerkers bijzondere kansen, maar je kan het moeilijk zomaar bezigheidstherapie noemen. We verwachten best veel van hen. Ze moeten op tijd komen, moeten ons verwittigen als ze onverwacht later zijn, en ervoor zorgen dat ze een ziektebriefje hebben als ze ziek zijn. Wij bestaan 35 jaar, en we hebben werknemers met 35 jaar anciënniteit. Het is eigen aan ons doelpubliek dat ze lang bij ons blijven werken. Je merkt ook goed dat ze trots zijn op hun werk. Hun hart is er vol van. Ze komen altijd op tijd, soms zelfs te vroeg, en ze beginnen vaak te werken zonder dat je instructies moet geven. Dat lukt allemaal omdat bij ons de medewerker centraal staat en niet alleen de commerciële kant van het werk.”

>> www.aralea.be

Wim Tiebos, verantwoordelijke Aralea: “Je merkt dat onze medewerkers trots zijn op hun werk.”