dossier

Pleegzorg

Elk pleeggezin bewandelt z’n eigen pad op weg naar pleegzorg. Het ene heeft al kindjes, maar wil zich uit idealisme graag nog over een extra kindje in huis ontfermen. Een ander gezin kan misschien zelf moeilijk kinderen krijgen, maar wil toch graag voor iemand zorgen. Soms zijn er ook grootouders of tantes en nonkels die zorgen voor een kleinkind of neefje of nichtje dat (tijdelijk) niet in het eigen gezin kan blijven. Over die verschillende motivaties om aan pleegzorg te doen, lees je alles in dit dossier.