kinderen & jongeren

'Take off' maakt jongeren mentaal fit

Lessenpakket secundair onderwijs maakt geestelijke gezondheid bespreekbaar

Angst, euforie, twijfel, blijdschap, onzekerheid… De emoties van jongeren in het secundair onderwijs schieten alle kanten uit. Logisch dat ze heel wat vragen hebben over hun eigen denken en doen en dat van anderen. Take off, een gloednieuw lessenpakket van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG), Eetexpert en Cera, wil geestelijke gezondheid bespreekbaar maken. 

"Scholen zijn hier vragende partij voor", zegt VVGG-directeur Jan Van Speybroeck.  "Leerkrachten hebben nood aan een globaal kader van waaruit ze geestelijke gezondheid kunnen uitleggen aan jongeren. Vandaag bestaat er wel al veel informatie, maar die is vrij versnipperd. Bovendien kijkt men vaak door een negatieve bril naar geestelijke gezondheid. Ons pakket heeft een positieve focus. Wij gaan uit van veerkracht."

Mentaal fit

Take off praat uitdrukkelijk niet over psychoses of depressies. Co-auteur An Vandeputte van Eetexpert legt de nadruk op beschermende factoren. "Take off leert jongeren hoe ze hun eigenwaarde kunnen versterken en hun lichaam positief beleven. Twee belangrijke voorwaarden om je goed te voelen. Verder leren we hen omgaan met tegenslagen en wijzen we op het belang van een sterk sociaal netwerk. Kortom, we maken hen mentaal fit. De nood aan zo een allesomvattend pakket is groot: veel mentale aandoeningen ontstaan tijdens de jeugdjaren."

Inschuiven

Het pakket bestaat uit twee delen: één voor 12-15-jarigen en één voor 15-plussers. VVGG-stafmedewerker Marlien De Coen wijst op de wetenschappelijke aanpak. "Bij de samenstelling zijn we niet over één nacht ijs gegaan. In een grondige literatuurstudie hebben we onderzocht welk lesmateriaal over geestelijke gezondheid precies het meeste effect heeft.  Verder hebben we onderwerpen die nog niet aan bod waren gekomen, een plaats gegeven. Resultaat: twee  zeer complete pakketten die opgebouwd zijn uit verschillende thema’s, zoals zelfbeeld, complimenten geven/krijgen, zorg dragen voor elkaar en stigma en discriminatie. Bijkomende modules diepen bepaalde onderwerpen verder uit, er zijn powerpoints, voorstellen voor groepsgesprekken, spelletjes, links naar andere websites… Die modulaire structuur maakt het pakket erg flexibel. Leerkrachten kunnen het makkelijk inschuiven in bestaande lessen."

Vicieuze cirkel 

Verschillende scholen hebben het lessenpakket grondig getest. Daniël DeBlock, directeur van de VIP-school in Gent, is enthousiast over Take off. "Geestelijke gezondheid is in elke school een belangrijk thema. Sommige onderwerpen liggen erg gevoelig. Take off kan delicate kwesties bespreekbaar maken. Dit lessenpakket kan de vicieuze cirkel helpen doorbreken. Want over geestelijke gezondheid zwijgen we nog al te vaak, en dat terwijl spreken net een deel van de oplossing is."